Handicaprådet

Her kan du blandt andet se Handicaprådets formål, dagsordener og referater fra møderne samt oversigt over medlemmer

og Handicaprådet rådgiver Byrådet i Halsnæs Kommune i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål vedrørende handicappede. 

Rådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer, men rådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager. Se også Vedtægt for Handicaprådet i Halsnæs Kommune.

Danske Handicaporganisationer (DH) og KL har sammen skrevet en pjece om de kommunale handicapråd. Pjecen giver gode råd og vejledning til rådene.

Rådet består af 6 medlemmer heraf tre medlemmer fra Danske Handicaporganisationer (DH-Halsnæs) og tre medlemmer udpeget af Byrådet.

Handicaprådets medlemmer:

  • Anna Marie Knudsen, DHF (Dansk Handicap Forbund) - indstillet af Danske Handicaporganisationer. Formand for Handicaprådet
  • Stephan Jensen, UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen (tidligere PTU) - indstillet af Danske Handicaporganisationer 
  • Anne Andersen, Diabetesforeningen - indstillet af Danske Handicaporganisationer
  • Lisbet Møller (Ø), byrådsmedlem
  • Tommy Frøslev (A), byrådsmedlem. Næstformand i Handicaprådet
  • Gitte Hemmingsen (O), byrådsmedlem.

Der afholdes 4 ordinære møder om året.

Møder i 2018
1. marts
30. maj
12. september
15. november.

Herunder link til dagsordner eller referater

2018
Referat 30.05.2018
Referat 01.03.2018

Referater 2017
Referater 2016
Referater 2015
Referater 2014

Årsberetning 2017 for Handicaprådet i Halsnæs Kommune.

Sidst opdateret 22. juni 2018

Selvbetjening

Kontakt

Anna Marie Knudsen
Formand
Telefon  26 18 38 46
nussen@mail.tele.dk

Jonna Lybech
Sekretær for Handicaprådet
Koncernsekretariatet
Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 25
joba@halsnaes.dk