Handicaprådet

Her kan du se Handicaprådets formål, dagsordener og referater fra møderne samt oversigt over medlemmer

Handicaprådet rådgiver Byrådet i Halsnæs Kommune i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål vedrørende handicappede. 

Rådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer, men rådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager. Se også Vedtægt for Handicaprådet i Halsnæs Kommune.

Danske Handicaporganisationer (DH) og KL har sammen skrevet en pjece om de kommunale handicapråd. Pjecen giver gode råd og vejledning til rådene.

Der afholdes 4 ordinære møder om året.

Møder i 2017:
Torsdag den 9. marts
Tirsdag den 20. juni
Torsdag den 7. september
Torsdag den 16. november.

Herunder link til dagsordner eller referater

2017

Referat 09.03.2017
Referater 2016
Referater 2015
Referater 2014

Årsberetning 2015 for Handicaprådet i Halsnæs Kommune.

Rådet består af 6 medlemmer heraf tre medlemmer fra Danske Handicaporganisationer (DH-Halsnæs) og tre medlemmer udpeget af Byrådet. 

Handicaprådets medlemmer:

 • Bruno Nielsen, valgt blandt handicaporganisationerne, Polio Foreningen, formand
 • Stephan Jensen, valgt blandt handicaporganisationerne, UlykkesPatientForeningen
 • Anna Marie Knudsen, valgt blandt handicaporganisationerne, DHF (Dansk Handicap Forbund)
 • Sune Raunkjær, byrådsmedlem
 • Gitte Hemmingsen, byrådsmedlem, næstformand 
 • Kirsten A. Lauritsen, byrådsmedlem

Tilgængeligspulje

Byrådet har bevilget 100.000 kr., som Handicaprådet kan tildele projekter, der forbedrer tilgængeligheden i Halsnæs Kommune.  I februar/marts måned annonceres der i lokalavisen med opfordring til borgerne om at sende en ansøgning med forslag til forbedring af tilgængeligheden. Ansøgningen sendes til Handicaprådet, Halsnæs Kommune. 

Handicaprådet har besluttet følgende kriterier for ansøgningerne:

 • Forbedringer der kompenserer flest mulige handicappede
 • Forbedringer der skaber bedre fysiske rammer for handicappede i byrummet
 • Forbedringer der øger handicappedes adgang til naturen

Handicaprådet priorieterer ansøgningerne og efterfølgende vurderer Miljø og Teknik, Ejendomscenteret, om det er muligt at udføre arbejdet inden for lovens rammer og budgettet.

Prisen for Lige Muligheder

Den 3. december er FN's markering af international dag for personer med handicap.

Kriterier: 

 • en lokal ildsjæl, der gør et stort arbejde på handicapområdet
 • en virksomhed, som vægter potentialet hos personer med et handicap
 • en sportsklub, der arbejder aktivt for handicapidræt
 • et byggeri, der har fokus på tilgængelighed for handicappede

Alle kan indstille til prisen. Der annonceres i lokalavisen 1-2 måneder inden prisuddelingen.  

Sidst opdateret 3. april 2017

Selvbetjening

Kontakt

Bruno Nielsen
Formand
Møllegårdsvej 21
3370 Melby
Telefon 71 72 35 19 
bruno-n@tdcspace.dk

eller

Jonna Lybech Bay
Sekretær for Handicaprådet
Koncernsekretariatet
Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 25
joba@halsnaes.dk