EU-valg

Den 25. maj 2014 var der valg til Europa-Parlamentet – samtidig skulle vi stemme om Danmarks deltagelse i den fælles europæiske patentdomstol. Læs mere om Europa-parlamentet og patentdomstolen.

Valg på Halsnæs Rådhus

Se resulater af valget til Europa-Parlamentet og folkeafstemningen om patentdomstolen

Hvem har valgret

Valgret til Europa-Parlamentet eller folkeafstemningen har enhver, der er fyldt 18 år på valgdagen og har fast bopæl i kommunen. Derudover skal man opfylde et af følgende punkter:

  • have dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • være fyldt 18 år
  • have fast bopæl i riget
  • ikke være under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne i henhold til værgemålslovens § 6 (umyndiggjort)   
Sidst opdateret 16. juni 2016

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk