Nye bustider i Halsnæs fra 9. april

6. april 2017

Fra den 9. april sker der ændringer i bustiderne i Halsnæs. Det betyder blandt andet, at busserne kører lidt tidligere end hidtil fra flere af stoppestederne. Til gengæld bliver der bedre tid til at skifte forbindelse, hvis man skal videre med toget.

Siden den nye køreplan trådte i kraft den 31. januar 2017 har det vist sig, at der er behov for nogle mindre justeringer. Buspassagererne på linje 327 har for eksempel haft svært ved at nå at skifte til toget på Frederiksværk Station, når bussen kører Frederiksværk-Evetofte-Melby-Liseleje-Asserbo-Frederiksværk. Der har også vist sig andre udfordringer i forhold til skift mellem Lokalbanen og S-toget i Hillerød på visse tider af dagen.

Movia har derfor justeret på tiderne, og fra og med den 9. april ændres køreplanerne på linje 326 og 327 for at sikre, at man fra linje 327 kan nå at skifte til toget i Frederiksværk. Justeringen på linje 326 er kun på et kortere stykke af linjen. 

Tidligere ud ad døren

For buspassagererne betyder de ændrede køretider følgende:

 Linje 326 afgår 1-2 minutter tidligere fra stoppestederne mellem Lynæs og Hundested, når den kører fra Lynæs via Vibehus og Lerbjergskolen til Hundested – og kun i den retning. Øvrige stoppesteder betjenes som hidtil.

 Linje 327 afgår 1-4 minutter tidligere fra stoppestederne, når den kører Frederiksværk-Evetofte-Melby-Liseleje-Asserbo-Frederiksværk. Når den kører Frederiksværk-Asserbo-Liseleje-Melby-Evetofte-Frederiksværk afgår den 1-2 minutter tidligere eller senere fra flere af stoppestederne.

Movia vil opsætte nye køreplaner på ruternes stoppesteder.

De nye køreplaner kan også ses på hjemmesiden dinoffentligetransport.dk under Trafikinformation - Kommende ændringer skal du klikke i rubrikken Bus. Fra den 9. april kan tiderne ses under Køreplaner for de enkelte ruter.

Ændringer igen til sommer

Frederiksværkbanen planlægger til sommer at ændre sin køreplan, for at sikre et bedre skift til S-toget i Hillerød hele dagen. Bustiderne på linjerne 326 og 327 vil i den forbindelse formentlig også blive justeret lidt igen, så skiftetiderne mellem bus og tog bliver bedst mulige.

Nyt busnet på vej

Byrådet vedtog den 28. marts 2017 trafikbestillingen for de tre buslinjer 326, 327 og 328, som Halsnæs Kommune selv driver. Linjerne 326 og 327 fortsætter uændret i 2018. Der vil dog blive lavet en større evalueringen af linjerne i slutningen af 2017.

Linje 328 ændres imidlertid allerede til sommer, så den får flere direkte ture fra de forskellige bydele til såvel stationen som til bymidten. Samtidig får busruten et mere jævnt betjeningsmønster af de forskellige bydele. Buslinjen vil igen komme til Enghaven på et mindre antal ture, hvor den supplerer linje 327 i den modsatte retning af, hvad 327 kører. Endelig kommer der flere direkte forbindelser mellem Skovfogedengen og butikkerne i Frederiksværk bymidte.

”At linje 328 ændres allerede til sommer hænger sammen med, at nogle af de forudsætninger der var for den køreplan, vi kører efter nu, blev ændret så sent i forhold til køreplanskiftet i januar, at vi ikke havde mulighed for at ændre linjen. Derfor ændres den nu ændret og træder i kræft til sommer,” siger planlægger Jørgen Krog fra Halsnæs Kommune.

De nye tider for linje 328 vil komme til at fremgå af dinoffentligetransport.dk nogle uger før, at de træder i kraft – se under Kommende ændringer.