Plejecentre styrket

11. april 2017

Plejecentrene i Halsnæs har i 2017 fået et ekstra løft. I alt er der tilført over 10 mio. kroner ekstra til styrkelse af kommunens plejecentre med midler fra bl.a. Værdighedspuljen.

Plejecenter

Arkivfoto

Med pengene er kommunen i gang med at gennemføre en række anbefalinger fra en analyse af plejecentrene, der blev lavet i 2016, hvor der bl.a. blev peget på et behov for at styrke de faglige kompetencer.

Konkret er midlerne bl.a. blevet brugt til at ansætte flere kompetente hænder herunder ergoterapeuter, sygeplejersker og SOSU-assistenter, sætte fokus på rehabilitering, styrke det faglige niveau blandt plejecentrenes personale og til aktiviteter til gavn for plejehjemsbeboerne.

Formand for Udvalget for Ældre og Handicappede, Ole S. Nielsen er tilfreds med, at der er sket en konkret opfølgning på anbefalingerne i analysen:

”Med tilførslen af midler kan vi nu styrke kommunens indsats på ældreområdet og understøtte udfoldelsen af Leve Bo konceptet på vores plejecentre, som bl.a. skal give mulighed for, at vores ældre borgere kan leve det liv, der giver værdi for dem. Samtidig får vi løftet de faglige kompetencer hos medarbejderne og dermed også kvaliteten af plejen. Dermed ikke sagt at alle udfordringer er løst, men med de mange tiltag er vi på vej,” udtaler udvalgsformand for Ældre og Handicappede, Ole S. Nielsen.

Leve Bo konceptet

Kommunens plejecentre arbejder ud fra et Leve Bo koncept, som har til formål, at beboerne kan leve en tilværelse så tæt på den, de har levet derhjemme. En hverdag hvor beboerne via selvbestemmelse og indflydelse på egen situation får styrket livskvaliteten, og der skabes værdi for den enkelte.

Konsulentfirmaet A2 foretog medio 2016 en analyse af driften på Frederiksværk Plejecenter, Arresøparken ud fra kommunens Leve Bo koncept.

Analysen viste, at plejecentret bliver drevet sikkert og effektivt, hvad angår den grundlæggende pleje, omsorg, støtte og praktisk hjælp til beboerne. Dog viste analysen, at det i stigende grad bliver vanskeligere at udleve Leve Bo konceptet bl.a. fordi, at beboerne bliver ældre, der er en højere grad af demens, og beboerne har behov for mere pleje. Det skal de nye tiltag være med til at dæmme op for.