Gør en forskel – bliv plejefamilie

25. april 2017

Familieplejen i Halsnæs Kommune søger nye plejefamilier, som har tid, lyst og overskud til den vigtige opgave at tage sig af børn og unge, som for en tid skal anbringes uden for eget hjem, og har brug for en hverdag med tryghed, omsorg og sikre opvækstvilkår i en almindelig familie.

Foto af skilt ved Familiehuset
For Halsnæs Kommune er det vigtigt at børn vokser op i trygge og omsorgsfulde rammer. Da det desværre ikke er alle børn og unge, der trives i eget hjem, har kommunen derfor fortsat brug for kvalificerede plejefamilier, og inviterer i den forbindelse alle interesserede til informationsmøde torsdag den 4. maj 2017 kl. 17-20 i Halsnæs Familiehus.

På mødet vil familieplejekonsulenter, repræsentanter fra Det Sociale Tilsyn, Familieafdelingen og en nuværende plejefamilie fortælle om opgaven, og der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål og gå i dialog med hinanden.

Informationsmødet kommer i forlængelse af et lignende informationsmøde i efteråret, hvor det desværre ikke lykkedes at skaffe tilstrækkeligt med nye plejefamilier til at dække behovet.

Flere plejefamilier er oppe i årene

Halsnæs Kommune ønsker i højere grad at anbringe børn hos plejefamilier, fremfor på en institution, for at give de udsatte og sårbare børn en opvækst, der ligner en almindelig familieopvækst så meget som muligt.

Men samtidig står kommunerne over for den udfordring, at flere af de dygtige og erfarne plejefamilier efterhånden er ved at nå pensionsalderen, så derfor er der hårdt brug for at få nye, kvalificerede plejefamilier på banen.

At være plejefamilie, og tage et barn eller et ungt menneske til sig, kan være et hårdt arbejde, men det kaster også en masse gode og positive oplevelser af sig.

Skabe sammenhæng i barnets hverdag

Som plejefamilie får man et vederlag og udgifter i forbindelse med opgaven dækket af kommunen, men der følger også nogle forpligtelser med opgaven. Man skal være klar til at samarbejde både med barnets biologiske forældre, og med kommunen, dagtilbud, skoler – kort sagt alle de dele af barnets liv, hvor der skal skabes sammenhæng på tværs i barnets hverdag.

Hør nærmere til informationsaftenen torsdag den 4. maj kl. 17-20 i Halsnæs Familiehus, Vognmandsgade 12, 3300 Frederiksværk.

Tilmelding skal ske til familieplejekonsulent Bastian Kern på mail baske@halsnaes.dk - senest mandag den 1. maj kl. 12.

Hvis du har spørgsmål til opgaven, er du velkommen til at kontakte Familieplejeteamet i Halsnæs Kommune - Bitten Andreasen på telefon 2089 4756 eller Bastian Kern på telefon 5167 5574.