Højvandssluse i Frederiksværk i udbud

7. april 2017

Halsnæs Kommune og Halsnæs Forsyning A/S har med Cowi A/S som rådgiver nu udbudt opgaven med etablering af en højvandssluse med tilhørende pumpestation i Frederiksværk. Fire entreprenørfirmaer er indbudt til at byde på opgaven.

Oversvømmelse

Højvandssluse og pumpehus skal etableres for at sikre Frederiksværk mod oversvømmelse, som her efter stormen Bodil i 2013.

Højvandsslusen skal sikre, at de lavt liggende områder i Frederiksværk ikke bliver oversvømmet ved høj vandstand i Roskilde Fjord, som det har været tilfældet flere gange i forbindelse med voldsomme storme og vejrsituationer de senere år. 

Pumpestationen skal samtidig udpumpe vand til fjorden, når slusen er lukket, så området ikke bliver oversvømmet bagfra. 

Der er indbudt fire større entreprenørfirmaer med erfaring inden for bygningskonstruktioner i vand til at komme med tilbud på opgaven. Kontrakten vil blive tildelt efter laveste pris.  

Der bliver afholdt licitation den 26. april, og forventet projektstart er primo juni 2017.