Interesse for at gøre vision til virkelighed

10. april 2017

Ikke mindre end 31 projekter har søgt enten Visionspuljen eller Ny Vækstpuljen i Halsnæs Kommune inden fristen udløb den 9. marts. Udvalget for Vækst og Erhverv stod derfor over for et vanskeligt valg, da projekterne skulle prioriteres og pengene fordeles på udvalgsmødet den 3. april. I alt har ti projekter – fem fra hver af de to puljer – modtaget støtte.

Kommune
Udvalgsformand for Vækst og Erhverv, Helge Friis glæder sig over den store interesse for kommunens puljer:
 
”Der har været flere gode ansøgninger, end vi nogensinde har set til denne type af puljer. Det er glædeligt at se, at der er så stort et initiativ til at fremme visionen og skabe vækst her i Halsnæs. Jeg er glad for, at vi som udvalg har haft en politisk proces, hvor vi går fra mødet i enighed om støtte til en lang række af gode projekter, der vil gavne udviklingen i Halsnæs,” udtaler Helge Friis, udvalgsformand for Vækst og Erhverv.
 
Den store interesse for kommunens puljer betyder også, at flere ansøgere med gode og kvalificerede projekter enten bliver tildelt mindre støtte end ansøgt eller ikke modtager støtte i denne ombæring.
 
Midlerne i Visionspuljen og Ny Vækstpuljen er gået til både mindre og større projekter. Fælles for dem er, at de alle vil gavne Halsnæs både på kort og lang sigt med at fremme kommunens vision og skabe vækst.
 
Med midlerne fordelt kan borgere og besøgende i Halsnæs nu se frem til blandt andet motortræf, sommerbio, øget kendskab til kunst og kunsthåndværk i Halsnæs samt et løft til Spisekammer Halsnæs så andelsmølleri og andelsslagteri kan udvikles sammen med andre i regionen.
 
Vækst og vision
I Visionspuljen var der i 2017 afsat 400.000 kroner som borgere, foreninger, partnerskaber og erhvervsliv kunne få del i til projekter, der ligger i forlængelse af kommunens vision 2030, og som er med til at gøre Halsnæs til et attraktivt sted at leve og bo.
 
I Ny Vækstpuljen var der i 2017 690.000 kroner til rådighed til initiativer, der fremmer vækst inden for turisme, erhverv, beskæftigelse og bosætning. Midlerne i de to puljer er nu brugt.
  

Fakta

Oversigt over projekter som er tildelt støtte fra Visionspuljen:

Projekt Støttebeløb 2017  Støttebeløb 2018
 Shortstories - UKC 200.000 kr.  
 Lynæs Sommerbio - Foreningen Lynæs Venner 13.500 kr. 8.300 kr.
Kulturtjeneste Halsnæs - Åben skole og kulturel samskabelse, Industrimuseet Frederiks Værk   100.000 kr.   
 Udsigtsplatform Liseleje 50.000 kr.  
 Hundested Motor Træf 36.500 kr.   

 

Oversigt over projekter som er tildelt støtte fra Ny Vækstpuljen:

 Projekt Støttebeløb 2017 Støttebeløb 2018
 Fødevareklynger med virksomheder fra Halsnæs - Spisekammer Halsnæs 200.000 kr. 200.000 kr.
 Time Winder, Foreningen Time Winder 200.000 kr.  
 Kunst i Halsnæs - Foreningen Kunst i Halsnæs 25.000 kr.  
Projektkoordinator og skitseprojekt, Foreningen Hundested Kino  100.000 kr.  
 Bølgen - Foreningen Fiskeriets og Havnens Hus  165.000 kr.