Ingen ekstraregninger for fjernvarme

27. april 2017

Der har i den seneste tid været en debat om forsyningsselskabers brug af lovgivningen til blandt andet at forrente og investere midler fra fjernvarmeselskaber. I Halsnæs Kommune vil der ikke blive gjort brug af denne mulighed for at hæve priserne på varme over for forbrugerne og trække penge ud af forsyningsselskaberne til andre formål.

Foto af pengesedler og mønter
Borgmester i Halsnæs Kommune, Steen Hasselriis slår fast, at kommunen heller ikke fremadrettet ønsker at benytte sig af denne strategi:

”I Halsnæs Kommune har vi vedtaget en ejerstrategi for vores forsyningsselskaber, som har til formål at sikre, at taksten for fjernvarme er så lav som mulig for forbrugerne. Og den strategi vil vi naturligvis følge fremadrettet. De midler, som tilføres forsyningen, skal også bruges i forsyningsøjemed. For os er det vigtigt, at det som borger er gennemskueligt, hvad man betaler for. At benytte hullet i lovgivningen vil være det samme som at lægge skjulte opkrævninger ind over for borgerne. Det er ikke en praksis, vi ønsker at følge,” påpeger borgmester Steen Hasselriis.

Formand for Halsnæs Forsyning Thomas Møller Nielsen supplerer: 

”Vi har naturligvis drøftet spørgsmålet i forsyningens bestyrelse, og heldigvis er der fuld opbakning til ikke at udnytte hullet i lovgivningen. Vi er sat i verden for at sikre borgerne en stabil, klimavenlig og billig forsyning, og det er, hvad vi målrettet arbejder for,” udtaler Thomas Møller Nielsen.

Lovgivningsmæssigt hedder det sig, at varmeselskaber i hovedreglen ikke skal opbygge kapital, og eventuelt overskud skal resultere i lavere varmepriser for forbrugerne. Men åbningen i lovgivningen skaber mulighed for, at kommunerne kan undlade at sætte fjernvarmepriserne ned, udskrive renteregning til varmeforbrugere, trække midler ud af fjernvarmeselskaberne og investere dem i kommunale projekter uden relation til fjernvarme.

Kommunerne skal ansøge Energitilsynet om lov til at benytte sig af reglen, der potentielt set åbner op for disse muligheder i varmeselskaberne. Halsnæs Kommune agter ikke at ansøge om den pågældende tilladelse.