Kom med input til nyt aktivitetshus

9. maj 2017

Hvad skal et nyt aktivitetshus i Hundested tilbyde? Aktivitetshuset Paraplyen og Halsnæs Kommune inviterer alle seniorer i Hundested og omegn til borgermøde den 17. maj, for at høre hvad seniorborgerne selv har af ønsker og input til indhold og aktiviteter i et nyt hus.

Udgangspunktet for det kommende aktivitetshus er, at de kommende brugere selv skal være med til at skabe det nye aktivitetshus for selvhjulpne seniorer, som skal indrettes i det gamle rådhus, hvor Hundested Bibliotek og medborgerhuset også har til huse.

Der kommer flere ældre til i de kommende år, og derfor vurderes det, at der også er behov for et aktivitetshus i Hundested, da pladsen i forvejen er ved at være trang i Paraplyen i Frederiksværk, hvor mange borgere i dag også finder vej til fra Hundested og opland.

I forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for 2017 blev det derfor aftalt, at der senest i 2018 skal etableres et aktivitetshus i Hundested, som skal være organiseret under Paraplyen.

Borgermødet finder sted onsdag den 17. maj kl. 13-15 i Halsnæs Medborgerhus, Nørregade 61, Hundested.

Leder af Paraplyen, Mie Madsen, vil indlede med at fortælle generelt om, hvad et aktivitetshus er og hvad det kan bruges til. Undervejs vil der også være paneldebat med forskellige interessenter og politisk deltagelse af borgmester Steen Hasselriis, og udvalgsformændene for Sundhed og Kultur samt Ældre og Handicappede, Annette Westh og Ole S. Nielsen.

Men ellers er der lagt op til at deltagerne selv bidrager med en masse input og ønsker til et nyt aktivitetshus – både i form af ønsker og kommentarer fra salen og drøftelser rundt om bordene i salen.

Til mødet bydes der på kaffe og kage.