Arktisk center på pause

9. maj 2017

Planerne for et arktisk center på Hundested Havn bliver nu sat på pause, fordi Hundested Havn har besluttet, at der ikke i havnens udviklingsplaner indgår et arktisk center på cirka 3.000 m2. Det har havnen meddelt Halsnæs Kommune i et brev af 4. maj 2017.

Illustration: CEBRA Arkitekter

I Gjethuset præsenterede arkitektfirmaet CEBRA tilbage i oktober måned 2016 planerne for et arktisk center på Hundested Havn. Et center der skulle være et fyrtårn for Hundested, for Halsnæs og for regionen - og understrege den historiske kobling til Arktis.

Det spænder Hundested Havns nye udmelding nu ben for.

Borgmester Steen Hasselriis er overrasket over, at havnen ikke vil være med til at realisere de ambitiøse planer:

"Jeg er naturligvis skuffet over, at Hundested Havn har valgt ikke at være med. Et arktisk center på havnen ville ikke bare have været et fyrtårn for havnen, men for hele Hundested, og jeg har tidligere i forløbet haft det indtryk, at havnen bakkede op om planerne. Det må jeg nu konstatere, at de ikke gør, og derfor ser jeg på den korte bane ingen anden mulighed, end at Byrådet beslutter at sætte projektet i bero, fordi der ikke umiddelbart er andre oplagte placeringsmuligheder. Jeg håber dog fortsat på, at vi på sigt kan finde en løsning i samarbejde med havnen," udtaler borgmester Steen Hasselriis.

Byrådet i Halsnæs Kommune vil på det næstkommende møde få forelagt en politisk sag, hvor de formelt skal tage havnens beslutning til efterretning og drøfte det videre forløb.