Skolernes faglighed er styrket

11. maj 2017

Folkeskolerne i Halsnæs er blevet bedre til at udvikle eleverne fagligt. Det viser nye tal fra CEPOS, som har undersøgt undervisningseffekten på landets folkeskoler. Det er et løft, som gør, at Halsnæs Kommune er rykket 45 pladser frem og nu placerer sig på en 44. plads blandt landets 98 kommuner.

skole
Kommunen har dermed fået vendt en hidtil negativ undervisningseffekt til nu at have en positiv effekt, der ligger over landsgennemsnittet. Helt konkret er kommunens folkeskoler gået fra at have en samlet undervisningseffekt på - 0,282 i 2015 til at have en effekt på 0,068 i 2016. Det betyder, at eleverne lærer mere, end man kunne forvente, når man korrigerer for deres sociale baggrund.
 
Det glæder formanden for Udvalget for Skole, Familie og Børn, Michael Thomsen:
 
"Det er godt at se, at vores indsatser på skoleområdet bærer frugt. Resultaterne viser med al tydelighed, at vi er i gang med at opbygge en stærk og stolt folkeskole. Med det nyligt indgåede skoleforlig, hvor der er lyttet til skolernes og forældrenes ønsker til den fremtidige folkeskole, og hvor der tilføres ekstra økonomi til skolerne, forventer vi, at fremgangen fortsætter i de kommende år. En stor tak skal lyde til lærere, pædagoger og forældre, som har bidraget til fremgangen," siger Michael Thomsen.
 
Fremgang over hele linjen 
En bedre undervisningseffekt og en større udvikling af elevernes faglighed ses hos alle kommunens skoler. Her placerer Arresø Skole sig blandt de 26 procent af skolerne, som præsterer bedst. Men der er også fremgang at se på Hundested Skole, som er gået 463 pladser frem, og på Frederiksværk Skole, som er rykket 254 pladser op. I alt har 1338 skoler deltaget i undersøgelsen.
 
Fakta
Resultaterne af CEPOS' undersøgelse af danske skolers undervisningseffekt (UE) er målt ved afgangsprøverne for 9. klasse i 2016. Her er undervisningseffekten en indikator for, hvordan eleverne på en given skole og i en given kommune klarer sig sammenlignet med, hvordan man kan forvente, at de vil klare sig ud fra forældrenes social-økonomiske baggrund.
 
Resultater over 0 indikerer, at skolen og kommunens elever opnår bedre resultater ved afgangsprøverne end forventet.