Fejl i oversigt over politikeres vederlag

12. juli 2017

Den nyeste oversigt over lokalpolitikernes vederlag er nu rettet til.

Byrådssalen i Halsnæs Kommune.

Alle borgere kan her på Halsnæs Kommunes hjemmeside orientere sig i, hvad lokalpolitikerne i Halsnæs modtager af vederlag.

Desværre har der på grund af en menneskelig fejl fremgået en række forkerte beløb på den seneste opgørelse, der dækker over 2016.

Fejlene drejer sig dels om vederlag, der er talt med to gange i opgørelsen, dels i nogle tilfælde om medlemmers antal af udvalgsposter og deraf følgende vederlag. Desuden stod Steen Hasselriis som modtager af et byrådsvederlag, hvilket han som borgmester ikke modtager.

Da den første fejl blev opdaget, iværksatte forvaltningen et dobbelttjek af alle vederlag fra Halsnæs Kommune. Alle vederlag fra kommunen er nu blevet korrigeret i oversigten, som kan ses på dette link . 

Det skal understreges, at fejlen kun omfatter selve opgørelsen på hjemmesiden og ikke de udbetalinger, som er sket til byrådsmedlemmerne.

Halsnæs Kommune beklager, at der har figureret forkerte tal på hjemmesiden.