Fødevareprojekt bliver nu til virkelighed

14. juli 2017

Spisekammer Halsnæs har sat gang i arbejdet med at danne lokale fødevareklynger sammen med Gribskov Spisekammer, efter Region Hovedstaden har bevilget penge til Fødevarefyrtårnet – et regionalt vækstudviklingsprojekt, som Halsnæs Kommune også har andel i.

Foto af fødevarer i markedsbod
Regionen har bevilget 9 mio. kr. fra ReVUS-midlerne til fyrtårnsprojektet, og dertil kommer en medfinansiering fra de deltagende kommuner – herunder Halsnæs – og andre aktører på sammenlagt 2,85 mio. kr.

Med den økonomiske rygdækning og konsulentbistand fra Halsnæs Kommune går Spisekammer Halsnæs nu for alvor i gang med at føre projektet ud i livet sammen med Gribskov Spisekammer. Helt konkret bliver der nu sat gang i at gennemføre den del af projektet, der skal koble de lokale producenter sammen i fødevareklynger omkring mølleri, slagteri og mad fra havet.

Fra tegnebræt til handling

”Det er dejligt, at de initiativrige fødevareproducenter i Halsnæs nu for alvor kan blomstre i fuldt flor, og sætte gang i produktionen, der skal mætte efterspørgslen på gode, lokalt fremstillede og bæredygtige fødevarer andre steder i regionen. Med ReVUS-midlerne i ryggen kan vi nu sætte skub i udviklingen af fødevareklynger med fokus på blandt andet mølleri, mobilt slagteri samt fiskeri og skaldyrsproduktion, der på sigt kan få en gunstig indflydelse på vækst og beskæftigelse,” siger Helge Friis, formand for Udvalget for Vækst og Erhverv i Halsnæs Kommune. 

Arbejdet med at samle en kernegruppe af lokale fødevareproducenter til hver af de forskellige fødevareklynger, og skabe et idégrundlag for den grundlæggende produktion, er nu gået i gang, fortæller projektleder Jacob Munk fra Spisekammer Halsnæs. 

Den første fødevareklynge skal arbejde sammen om at levere kornafgrøder til og på andelsbasis drive et moderne, lokalt mølleri, som etableres på godset Grønnessegaard ved Hundested. Her skal idéfasen gerne være færdig inden høsten går i gang, og kornavlerne får travlt i marken. 

Bæredygtigt kød og mad fra havet

En anden fødevareklynge skal levere godt kød fra kvæg, svin, får og geder til et fælles mobilt slagteri, som kommer ud og slagter dyrene lokalt. Her begynder man at samle kødproducenter og idéer efter sommerferien. Og endelig vil der blive etableret en tredje klynge, som skal arbejde med at forsyne fødevaremarkederne med produkter fra bæredygtigt fiskeri og skaldyrsproduktion centreret omkring de to havnebyer Hundested og Gilleleje med henholdsvis muslingeproduktion og fileteringsfabrik. 

”Udgangspunktet er at levere regionalt producerede sunde fødevarer til hovedstadsområdets offentlige køkkener. Samtidigt vil projektet sætte fokus på lokale fødevareproducenter, gårdbutikker, restauranter og markeder. Lokale fødevarer er blevet meget populære, især blandt det stigende antal turister i Nordsjælland,” siger Jacob Munk fra Spisekammer Halsnæs. 

”Producenterne i Halsnæs er meget glade for den økonomiske støtte og gode opbakning fra Halsnæs Kommunes politikere og administration. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde, hvor vi i de kommende år skal styrke den lokale fødevareproduktion,” fortsætter Jacob Munk.

Fakta om Fødevarefyrtårnet

Spisekammer Halsnæs indgår i fødevarefyrtårnet som en af fire partnere sammen med Københavns Madhus, Gribskov Spisekammer og Smag på Nordsjælland.

Fødevarefyrtårnet er et samarbejde mellem virksomheder, organisationer og kommuner i Region Hovedstaden, der vil koble bæredygtigt fødevareforbrug i byen sammen med en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig landbrugsudvikling i hele regionen. 

Projektet skal bl.a. medvirke til at skabe større synergi mellem by og land i Greater Copenhagen (GC) med fokus på udvikling af arbejdspladser, vækst, madkvalitet og kulturfælleskab.

Aktiviteterne i projektet skal være med til at øge offentlig efterspørgsel på sunde regionale fødevarer, opbygning af viden om regionens fødevaresystem og etablering af en fælles platform for producenter og aftagere. 

Målgruppen er kommuner (blandt andre Halsnæs og Gribskov) og virksomheder, der ønsker at medvirke til skabe:

• Et øget forbrug af lokalt, bæredygtigt producerede eller skånsomt fangede fødevarer i offentlige og private køkkener.
• Flere lokalt dyrkede økologiske hektar med afgrøder til offentlige og private køkkener.
• Bedre forudsætninger for rekruttering af flere unge økologiske landmænd og flere unge fiskere.
• Jobskabelse i fødevareerhverv.
• Markedsmæssige forudsætninger for øget skånsomt kystfiskeri.
• Direkte kobling mellem producent og forbruger gennem nye modeller for distribution, transport, forarbejdning, transitlager, foodhubs og salg af lokale, bæredygtige og økologiske fødevarer.
• Nye madoplevelsestilbud og udvikling af kulinarisk turisme.
• Greater Copenhagen ses som et internationalt fyrtårn for økologi, madkvalitet og land og by samarbejde.

ReVUS står for Regional Vækst- og Udviklingsstrategi, og med denne strategi følger en stor pose penge, som Region Hovedstaden deler ud af til projekter, der kan være med til at skabe vækst og udvikling i regionen. Herunder fyrtårnsprojektet ”Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren”, som Halsnæs Kommune og Spisekammer Halsnæs indgår i.