Hop bare i bølgen til Stålmanden

18. juli 2017

Det er sikkert at svømme i Frederiksværk Lystbådehavn – også til Stålmanden 2017.

Stålmanden 2015. Foto: Jan Stephan

Foto: Jan Stephan

Nogle deltagere i det kommende Stålmanden 2017 har henvendt sig til arrangørerne med bekymring for, om man kan blive syg af at svømme i vandet ud for Frederiksværk.

Bekymringen skyldes, at en lokal virksomhed i juni gravede hul i en affaldsvold inde i Erhvervshavnen.

Hullet blev hurtigt lukket til, og Halsnæs kommunes efterfølgende målinger af vandkvaliteten tyder ikke på nogen påvirkning af vandkvaliteten.

Der er ingen grund til bekymring på baggrund af dette, understreger Halsnæs Kommune, der har udtaget en række vandprøver og har flere på vej.

”Ved Stålmanden foregår svømningen inde i lystbådehavnen. Tidligere vandprøver har vist, at vandet i lystbådehavnen ikke er påvirket af vandkvaliteten i Arresø kanal, eller Erhvervshavnen. Ligesom sidste år vil vi desuden få taget en bakterieprøve af badevandet i lystbådehavnen lige op til afholdelsen af Stålmanden, så alle svømmere også på dette punkt kan være trygge i vandet,” siger Sune Schou, chef for Miljø og Teknik i Halsnæs Kommune.

Svømningen foregår langt fra det område, der ligger op ad affaldsvolden.

Og selv om man teoretisk set skulle få lyst til at springe i vandet mellem volden og slaggemolen, hvor der er gravet hul, viser flere vandprøver derfra, at indholdet af tungmetaller ligger under eller på niveau med de miljøkvalitetskrav, der er fastsat for kystvande.

”Vi bliver naturligvis ved med at holde øje med vandkvaliteten, så man ligesom de tidligere år roligt kan deltage i årets Stålmand. Det gør jeg selv” forsikrer Sune Schou.