Sluse giver bedre forsvar mod stormflod

8. august 2017

Arbejdet med en ny højvandssluse er netop gået i gang i Frederiksværk. Slusen er et vigtigt led i at sikre byen ved stormflod – en situation, der ved tidligere storme har givet problemer i området.

Betonpælene er 18-20 meter lange.

Tirsdag skød udvalgsformand Walter Christophersen (O) officielt den første pæl i jorden til det sluseanlæg, der helt bogstaveligt skal hjælpe med at holde vandet fra døren i det centrale Frederiksværk.

Her har indstrømmende vand fra Roskilde Fjord ved tidligere lejligheder givet problemer ved stormflod - det skete blandt andet ved stormen Bodil i december 2013, hvor vandet oversvømmede adskillige huse i den lavtliggende del af byen.

"Med slusen forbedrer vi vores muligheder for at sætte ind mod vandmasserne. Indløbet til Arresø Kanal har før været sårbart ved højvande fra fjorden. Her får vi nu mulighed for lettere og mere effektivt at sætte prop i kanalen, så der skal mere til, før vi risikerer en oversvømmelse i Frederiksværk," forklarer Sune Schou, chef for Miljø og Teknik i Halsnæs Kommune.

Vigtig brik i sikringen
Sluseporten bliver i sig selv 2,7 meter over daglig vande og vil således udgøre en effektiv blokering for vandets indstrømning i byen ad kanalerne. Sluseanlægget bliver desuden forsynet med to pumper, der kan pumpe vand ud igen fra Arresø Kanal, så det ikke stuver op på indersiden af slusen.

"Dette sluseanlæg er en vigtig brik i sikringen mod, at Frederiksværk bliver oversvømmet ved fremtidige hændelser, hvor vandet står højt i Roskilde Fjord. Vi så desværre især ved stormen Bodil i 2013, hvor store konsekvenser det kan have for borgere og virksomheder, når stormfloden rammer," pointerer formand for Miljø- og Teknikudvalget Walter Christophersen (O).

"Vi er jo ikke herrer over vind og vejr, og vi vil også i fremtiden opleve storme og højvande i fjorden. Derfor er det vigtigt, at vi har gode kort på hånden til at kunne reagere og sætte ind. Og det får vi med sluseanlægget, som er et led i vores samlede beredskab. Jeg er derfor glad for som udvalgsformand at have været med til at sætte den første pæl i jorden i dag. Det bliver rigtig godt, når anlægget står helt færdig til efteråret - forhåbentlig inden den næste storm," siger Walter Christophersen.

 

Fakta:
Byrådet i Halsnæs Kommune har afsat 11,2 mio. kr. til højvandsslusen. Halsnæs Forsyning medfinansierer 3,2 mio. kr. til pumper og pumpestation. Anlægget forventes at være færdigbygget i slutningen af oktober 2017.

Slusen er placeret, hvor Arresø Kanal møder Roskilde Fjord. Slusen er et led i den samlede sikring af byen og skal sammen med bl.a. et kommende opfyld i havnen, Havnevej og en evt. forhøjelse af Classens Dige være med til at forhindre oversvømmelser. Der er desuden udarbejdet en ny beredskabsplan, der skal sikre optimal koordinering og handling under højvandssituationer.

I forbindelse med udbudsprocessen er der lagt en option ind på at lave en permanent sikring af stien på Slaggemolen.

Efter opfyldningen af havnebassinnet ud for Denova ApS vil hele området være sikret op til 2,5 meter. Indtil da vil der skulle bruges beredskabsløsninger ved en vandstand over 1,60 meter, da der langs havnekajen er en enkelt sænkning på det niveau.

Aarsleff A/S er hovedentreprenør, og COWI er rådgivende ingeniør på byggeriet.