Byråd kræver bedre lokalbanekøreplan

28. august 2017

Et samlet byråd i Halsnæs Kommune kræver nu, at Movia hurtigst muligt genindsætter den sene togafgang på Frederiksværkbanen, som i forbindelse med en pludselig køreplansændring blev fjernet i juni måned. Ændringen har ramt mange pendlere, blandt andet ansatte på kommunens plejecentre, der ikke længere har mulighed for at benytte toget, når aftenvagten slutter.

Lokalbanen
Baggrunden for ændringen af køreplanen er, at Movia og DSB ikke fik koordineret deres planer i forbindelse med den normale justering af køreplanerne ved årsskiftet. Derfor gik Movia i gang med at se på mulighederne for igen at justere køreplanen, og det førte i juni til en ny køreplan, hvor den sene afgang blev flyttet en halv time frem, således at den sidste afgang fra Hundested mod Hillerød nu afgår før kl. 23.00. 

Imidlertid skete det uden at høre kommunen og regionen, hvilket ellers er helt normal procedure, og det vækker stor utilfredshed i Byrådet i Halsnæs Kommune.
 
Borgmester Steen Hasselriis har derfor skrevet til Movia og klaget over forløbet og den serviceforringelse, der er kommet som en tyv om natten. I svaret fra Movia anerkender man da også, at den nye køreplan er uhensigtsmæssig, men at man ikke vil gøre noget ved problemet før næste køreplanskifte. 
 
Det svar er borgmesteren ikke tilfreds med. 

Movia har klokket i det og må rette op

”Jeg er ærlig talt lidt målløs over hele dette forløb, og det er mig ubegribeligt, at Movia på den ene side anerkender problemet, men samtidig meddeler mig, at man ikke vil gøre noget ved det før næste køreplanskifte. Det her handler ikke om en teknisk øvelse, men om at rigtige mennesker ikke længere kan komme fra arbejde, og jeg finder det ærlig talt lidt arrogant, at man afviser vores ønske om at få genindsat den sene afgang med et argument om, at det ikke kan lade sig gøre på grund af varslingsregler over for personalet. Set med mine øjne, så har Movia selv klokket i det, og så må man naturligvis rette op med det samme, og æde den regning der følger med,” siger borgmester Steen Hasselriis.
 
Udover at kræve handling nu, så vil borgmesteren på vegne af Byrådet tage initiativ til at rejse spørgsmålet om procedurer for køreplansændringer i Movias repræsentantskab. Movia er ejet af 45 kommuner og de to regioner på Sjælland.