Slam kan give lugtgener

2. august 2017

Udgravning af slam giver forbigående lugtgener i Frederiksværk

Slusen skal hjælpe ved fremtidig høj vandstand i Roskilde Fjord. Arkivfoto

Slusen skal hjælpe ved fremtidig høj vandstand i Roskilde Fjord. Arkivfoto

I forbindelse med arbejdet omkring den nye højvandssluse i Frederiksværk bliver der torsdag den 3. august 2017 gravet slam op fra kanalen, hvor slusen skal bygges.

Når slammet graves op, kan det give nogle lugtgener i området nær Slaggemolen i Frederiksværk.

Entreprenøren Aarsleff A/S forventer, at gravearbejdet er afsluttet i løbet af torsdagen, hvor slammet flyttes fra kanalen til afvanding i nogle containere. Derefter vil lugten formentlig hurtigt aftage.

Halsnæs Kommune beklager de forbigående lugtgener.