Høj tilfredshed med maden blandt ældre

18. august 2017

Der er stor tilfredshed med maden blandt hjemmeboende pensionister og plejecenterbeboere, der får mad fra den fælleskommunale madservice ’Mad til hver dag’, som dækker Halsnæs, Hillerød, Frederikssund, Allerød og Albertslund kommuner.

Foto fra forsiden af rapporten.

Det viser en tilfredshedsundersøgelse, som det fælleskommunale køkkenselskab har lavet blandt brugerne af deres madservice i de fem kommuner. I alt 506 plejecenterbeboere og 248 hjemmeboende pensionister har svaret i brugerundersøgelsen, der overordnet konkluderer, at der blandt de ældre er:

  • Høj tilfredshed med maden – et stort flertal er enten tilfredse eller meget tilfredse. 
    ¤ Tilfredshed med hovedretter (83 % for plejecenterbeboere og 85 % for hjemmeboende).
    ¤ Tilfredshed med desserter (88 % for plejecenterbeboere og 92 % for hjemmeboende).
    ¤ Tilfredshed med pålægsanretning/madpakker (83 % for plejecenterbeboere og 82 % for hjemmeboende).
  • Højere tilfredshed hos hjemmeboende end hos plejecenterbeboere. 
  • Kvindelige plejecenterbeboere og mandlige hjemmeboende er mest tilfredse.

Tilfredshed over gennemsnittet i Halsnæs 

Halsnæs skiller sig ud ved at ligge lidt over gennemsnittet i tilfredsheden med hovedretterne, hvor 84 % af plejecenterbeboerne og 87 % af de hjemmeboende er tilfredse eller meget tilfredse, og dermed har Halsnæs Kommune den næsthøjeste tilfredshed i begge målgrupper.

Til gengæld ligger tilfredsheden med desserterne i Halsnæs Kommune under gennemsnittet med en tilfredshed på henholdsvis 85 % og 90 % i de to målgrupper. Men tilfredsheden med desserterne er dog stadig højere end med hovedretterne. 

”Jeg glæder mig over, at der er stor tilfredshed blandt de ældre med den mad, de får fra ’Mad til hver dag’, og at billedet stort set er det samme i alle fem kommuner, som er vi er sammen om den fælles madservice med. Det er et køkken der satser på at lave mad af god kvalitet, og som kan give de ældre en god smagsoplevelse, og undersøgelsen synes jeg viser, at de er lykkedes med opgaven,” siger Ole S. Nielsen, formand for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune. 

Personale spiller stor rolle i madoplevelsen

”Samtidig er det vigtigt at nævne, at det er personalet på vore plejecentre og i hjemmeplejen som anretter og serverer maden. De er derfor en af nøglerne til, at måltidet bliver både indbydende og hyggeligt for de ældre, og at det for plejecentrenes vedkommende også kommer til at handle om socialt samvær,” fortsætter udvalgsformand Ole S. Nielsen.

Brugerundersøgelsen kan være med til at udvikle kvaliteten og servicen hos 'Mad til hver dag'. Samtidig sammenlignes resultatet med tilfredshedsundersøgelsen fra 2015 for at vurdere udviklingen i tilfredshed. Hos plejecenterbeboerne er tilfredsheden den samme, men hos de hjemmeboende pensionister er der faktisk tale en lille stigning i tilfredsheden.

'Mad til hver dag' har også undersøgt hvilke ønsker borgerne har til maden, og om borgerne ønsker at bestille mad via internettet. Til det sidste svarer 78 % af borgerne svarer, at de ikke ønsker at bestille maden via internettet, hovedsageligt fordi de ikke har en computer, eller fordi de ikke kan betjene den på egen hånd. Kun 11 % er klar til at anvende it-bestilling. 

Fakta om ’Mad til hver dag’

Køkkenet ’Mad til hver dag’ er et fælleskommunalt selskab med egen bestyrelse, og interessenter fra Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Kommuner. Køkkenet er beliggende i Hillerød, blev taget i brug i 2009, og beskæftiger ca. 40 faguddannede medarbejdere plus elever og praktikanter. 

’Mad til hver dag’ tilbyder god, sund, varieret, velsmagende og ernæringsrigtig mad til ældre borgere i de fem kommuner, såvel hjemmeboende, som beboere på plejecentre. Derudover produceres mad til forskellige institutioner og arrangementer.

Se rapporten om tilfredshedsundersøgelsen 2017