Dialogmøde om Budget 2018-2021

13. september 2017

Borgmester Steen Hasselriis har lagt sit forslag til Budget 2018-2021 for Halsnæs Kommune frem, det har været til 1. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, og nu præsenterer han det også for offentligheden.

Foto af pengesedler og mønter
I den anledning er borgerne, virksomheder, brugerråd, foreningsfolk og alle andre interesserede i Halsnæs Kommune inviteret til dialog om det kommende års budget.

Dialogmødet løber af stablen mandag den 18. september 2017 kl. 19 i Kulturhuset Gjethuset, Gjethusgade 5 i Frederiksværk. 

På mødet vil borgmester Steen Hasselriis orientere om status på arbejdet med budgettet. Herefter vil der være dialog med borgerne. 

I budgetforslaget er der lagt op til at fastholde en sund økonomi, ligesom borgmesteren vil redegøre for nogle af de markante forøgelser, der har været i serviceudgifterne, herunder på børne- og handicapområdet. Derudover er der i budgettet lagt op til en række anlægsinvesteringer, blandt andet til en ny skole i Frederiksværk.

Proces for Budget 2018-2021

Borgmesterens forslag til Budget 2018-2021 for Halsnæs Kommune er 1. behandlet i Økonomiudvalget og i Byrådet den 12. september 2017. 

Budgetforslaget bliver desuden sendt i offentlig høring den 13. september 2017. Du kan finde høringsmaterialet på kommunens hjemmeside under Indflydelse og Politik/Høringer. 

Frist for høringssvar

Frist for høringssvar er senest torsdag den 28. september 2017 kl. 12. Høringssvar kan sendes på e-mail til hoeringbudget@halsnaes.dk eller pr. post til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk, og skal være markeret med "Att.: Høringssvar - Budget 2018-2021".

Når høringsperioden er overstået, bliver indkomne høringssvar inddraget i den videre proces. Der er 2. behandling af budgetforslaget i Økonomiudvalget den 4. oktober og i Byrådet den 12. oktober 2017.