Flagdag markeret med medaljer og debat

6. september 2017

Lokale veteraner blev æret ved den nationale flagdag for Danmarks udsendte, der også bød på spændende debatter og en hyldest til børnene for deres støtte.

Peter Viggo Jacobsen kom med oplæg til politisk debat.

Martin Lidegaard, Hans Andersen og Nick Hækkerup lytter til oplægget af lektor Peter Viggo Jacobsen.

Vejret viste sig fra den bedste side, da Halsnæs Kommune tirsdag den 5. september 2017 var med til at markere den nationale flagdag for Danmarks udsendte.

Det skete ved et arrangement ved Fyrgården i Hundested, hvor såvel lokale veteraner som operativt personel fra bl.a. Marinehjemmeværnet, lokale og nationale politikere samt nøglepersoner fra forsvarsmiljøet deltog.

”Jeg har personligt en dyb respekt for jeres valg om at tage ud og sætte livet på spil på Danmarks vegne. I dag er jeres dag – og det er samtidig en dag til minde om de af jeres kammerater og kolleger, der betalte den højeste pris under konflikter ude i verden,” sagde borgmester Steen Hasselriis til de fremmødte veteraner.

Af samme årsag blev der efter flaghejsningen ud for Knud Rasmussens Hus holdt et minuts stilhed, hvor de faldne blev mindet.

En stor støtte
Men dagen var også fyldt med livfulde indslag. Ikke mindst blev der som noget nyt uddelt medaljer og diplomer til nogle af de børn, hvis far eller mor har været udsendt.

”Selv om I måske ikke tænker over det, er I en kæmpe støtte både før, under og efter en udsendelse,” pointerede borgmesteren.

”Med børnemedaljen og diplomet vil vi voksne gerne vise vores respekt for, hvor tapre I er, mens mor eller far er væk. Tak for den vigtige støtte, I er med til at give – også når de er hjemme igen,” sagde han.

Livlig var også debatten om forsvarets vilkår og fremtidige opgaver, hvor lektor ved Institut for Strategi indledte med et skarpt oplæg.

De opstillede scenarier skulle folketingspolitikerne Martin Lidegaard (RV), Hans Andersen (V) og Nick Hækkerup (S) forsøge at forholde sig til, og det gav god debat i teltet hjulpet godt på vej af indsigtsfulde spørgsmål fra veteranerne.