Offentligt møde om nationalparken

6. september 2017

Den 13. september inviterer de fem kommuner, der udgør den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland, sammen med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen til offentligt møde som en del af høringsfasen. Til mødet kan du som borger blive klogere på nationalparken og blive klædt på til at give dit høringssvar.

Til mødet vil Halsnæs Kommunes borgmester Steen Hasselriis deltage sammen med museumsleder Frank Allan Rasmussen, som vil holde et oplæg om Halsnæs industrihistorie og nationalparkens fremadrettede betydning. Derudover vil repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen fortælle om miljø- og fødevareministerens forslag til bekendtgørelsen om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Offentlig møde i Gjethuset

Høringsfasen for den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland varer indtil den 23. oktober 2017. I den forbindelse afholdes der offentlige møder i de fem kommuner, som udgør nationalparken. I Halsnæs finder mødet sted:

  • Onsdag den 13. september 2017 kl. 19-21 i Gjethuset på adressen Gjethusgade 5, 3300 Frederiksværk.
Nationalparken bliver med sine unikke natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier den næststørste danske nationalpark. Det store område skal udvikles i tæt samspil med de fem store nordsjællandske kommuner Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør, den kommende nationalparkbestyrelse og lokalsamfundet.

Giv din mening til kende

Din mening er vigtig. Du kan derfor også give din mening til kende ved at sende dit høringssvar til Miljøstyrelsen senest den 23. oktober 2017 på mail mst@mst.dk

Alle høringssvar indgår i beslutningen om oprettelse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Læs mere om høringsfasen og se informationshæfte, kort og andet på Miljø- og Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

Tidsplan for resten af processen

- Efterår 2017: Høring og borgermøder, behandling af høringssvar og politisk beslutning i Folketinget om oprettelse af nationalparken og bestyrelsens sammensætning.
- Begyndelsen af 2018: Bekendtgørelsen vedtages og nationalparken er en realitet.
- Forår / sommer 2018: Officiel åbning af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Læs mere på www.kongernes-nordsjælland.dk og følg med på facebook.