Højvandssluse godt på vej

2. oktober 2017

Byggeriet af den nye højvandssluse, går raskt fremad og følger tidsplanen. Højvandsslusen som skal styrke kommunens beredskab, og sikre Frederiksværk mod oversvømmelse ved stormfloder, forventes at stå færdig i slutningen af oktober i år - klar til eventuelle vandmasser i vinteren 2017/18.

Billedet er taget fra Aarsleff A/S mobilkran onsdag den 27. september 2017.

Den nye højvandsluse skal sikre borgere og virksomheder fra fremtidige hændelser, hvor vandet står højt i Roskilde Fjord, som vi blandt andet så ved stormen Bodil i 2013.

Byggeriet tager form

Der sker dagligt store fremskridt i byggeriet af den nye højvandssluse, som forventes at stå færdig efter planen i slutningen af oktober i år. På billedet taget fra Aarsleff A/S mobilkran fremgår det at armeringen nu er bundet og placeret, så skelettet af slusen nu ses tydeligt. Onsdag den 27. september blev bunden i slusen støbt, og i starten af denne uge bliver væggene ligeledes støbt. Dermed er vi hurtigt på vej mod et færdigbygget sluseanlæg med en sluseport, som i sig selv bliver 2,7 meter over daglig vande. 

Fakta om højvandsslusen

Byrådet i Halsnæs Kommune har afsat 11,2 mio. kr. til højvandsslusen. Halsnæs Forsyning medfinansierer 3,2 mio. kr. til pumper og pumpestation. Anlægget forventes at være færdigbygget i slutningen af oktober 2017.

Tirsdag den 8. august 2017 skød udvalgsformand Walter Christophersen (O) officielt den første pæl i jorden til det nye sluseanlæg.

Slusen er placeret, hvor Arresø Kanal møder Roskilde Fjord. Slusen er et led i den samlede sikring af byen og skal sammen med blandt andet et kommende opfyld i havnen, Havnevej og en eventuel forhøjelse af Classens Dige være med til at forhindre oversvømmelser. Der er desuden udarbejdet en ny beredskabsplan, der skal sikre optimal koordinering og handling under højvandssituationer.

I forbindelse med udbudsprocessen er der lagt en option ind på at lave en permanent sikring af stien på Slaggemolen.
Efter opfyldningen af havnebassinnet ud for Denova ApS vil hele området være sikret op til 2,5 meter. 
Aarsleff A/S er hovedentreprenør, og COWI er rådgivende ingeniør på byggeriet.