Sen togafgang bliver genindført

2. oktober 2017

Movia genindfører den sene togafgang på Frederiksværkbanen, som tilbage i juni måned blev fjernet, som følge af en pludselig køreplansændring. Det sker med virkning fra den 10. december 2017.

tog
Det betyder, at sidste afgang fra Hundested bliver rykket knap en halv time fra klokken 22.59 til klokken 23.23 ved næste køreplansskifte. Derudover bliver afgangen fra Hillerød rykket fra klokken 23.59 til klokken 00.19.
 
Halsnæs Kommune har siden ændringen i juni været i dialog med Movia i et forsøg på at løse problemet med den tidlige afgang fra Hundested. En serviceforringelse som blandt andet betød, at mange pendlere herunder ansatte på kommunens plejecentre ikke længere havde mulighed for at tage toget efter endt aftenvagt. Den dialog har nu båret frugt.
 
Borgmester Steen Hasselriis hilser den nye køreplansændring på Frederiksværkbanen velkommen, men stiller sig stadig uforstående over for forløbets gang:
 
"Det er selvfølgelig tilfredsstillende, at den afgang, der blev taget som en tyv i natten, nu kommer tilbage til gavn for vores borgere og pendlere. Når det er sagt, er det naturligvis yderst utilfredsstillende, at tilbageændringen først sker med virkning fra december, et halvt år efter at vi gjorde opmærksom på problemet. Det er mit håb, at sagen vil være en læring for Movia om fremadrettet at inddrage kommunen i processen, inden man træffer en beslutning".  
 
Det var manglende koordinering mellem Movia og DSB i forbindelse med den normale justering af køreplanerne ved årsskiftet, som lå til grund for Movias justering af køreplanen tilbage i juni måned.
Det skete imidlertid uden at høre kommunen eller regionen, hvilket ellers er normal procedure. Det førte til en ny køreplan, hvor den sene afgang blev flyttet en halv time frem, således at den sidste afgang fra Hundested mod Hillerød indtil december afgår før klokken 23.00.
 
Den nye køreplan er foreløbig gældende til og med 2018. 
 
Movia vil fremadrettet arbejde med at skabe bedre sammenhæng mellem lokaltog og busforbindelserne fra Frederiksværk Station. Det kan der for alvor tages fat på, når den nye Frederiksværk Station står færdig med de betydelige tidsbesparelser, det giver på busruterne, der går igennem stationen.