Høringer

Søg


Landzonetilladelse Torpmaglevejen 78

22. maj 2017 |
Dispensation fra afstandskrav til naboskel og dyrehold på Torpmaglevejen 78

Landzonetilladelse Torupvejen 2

4. maj 2017 |
Landzonetilladelse til indretning af forsøgsgård på Torupvejen 2

Spildevandsledning fra Hundested til Melby

27. april 2017 |
Tre godkendelser til midlertidig oppumpning fra byggegruber med afledning til vandløb

Midlertidig udledningstilladelse

7. april 2017 |
Midlertidig udledningstilladelse fra byggegruber ved anlæg af Frederiksværk Højvandssluse

Viser 51-55 af i alt 75 nyheder
<<
Side
11
af 15
>>