Landzonetilladelse Kildehøjvej 10

31. marts 2017

Landzonetilladelse til opførelse af driftsbygning på Kildehøjvej 10

Klagefrist til den 28. april 2017

Halsnæs kommune har jf. planlovens § 35 besluttet at give landzonetilladelse til en mindre udvidelse af boligarealet på matr. nr.  12 b St. Havelse By, Ølsted, beliggende Kildehøjvej 10.

Landzonetilladelse på Kildehøjvej 10 med klagevejledning.