Fornyet høring Lisevanggrøften

6. april 2017

Fornyet høring af forslag til reguleringsprojekt for Lisevanggrøften (spuns).

Høringsfrist 11. maj 2017

Baggrund for fornyet høring
Halsnæs Kommune havde forslag til reguleringsprojekt for Lisevanggrøften i offentlig høring d. 20.
dec. 2016 – 31. jan. 2017. Der var kun få tilbagemeldinger, men et møde på stedet med en
bekymret bredejer afslørede, at høringsmaterialet fremstod uklart.

Kommunen har derfor valgt at sende forslaget med nye spunsvægge i den øvre del af Lisevanggrøften
i fornyet høring sammen med mere detaljerede projekttegninger inkl. den planlagte kørevej.

Udskydelse af opstart
Den fornyede høring betyder også, at etableringen af de nye spunsvægge udskydes med opstart til
efter skolernes sommerferie.

Dokumenter: 
Høringsbrev
Forslag til reguleringsprojekt for øvre del af Lisevanggrøften (tidsplan revideret)
Lisevanggrøften princip for tværsnit
Lisevanggrøften plantegninger
Lisevanggrøften tværprofiler station 0-220