Midlertidig udledningstilladelse

7. april 2017

Midlertidig udledningstilladelse fra byggegruber ved anlæg af Frederiksværk Højvandssluse

Klagefrist til den 5. maj 2017

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand fra byggegruber til Roskilde Fjord i forbindelse med etablering af Frederiksværk Højvandssluse.

Se tilladelsen her.