Spildevandsledning fra Hundested til Melby

27. april 2017

Tre godkendelser til midlertidig oppumpning fra byggegruber med afledning til vandløb

I forbindelse med det planlagte ledningsprojekt for transport af spildevand fra Hundested til Melby Rensningsanlæg, skal der etableres nogle pumpestationer på strækningen. Halsnæs Kommune har tre steder på strækningen godkendt midlertidig oppumpning af vand fra byggegruber med afledning til lokale vandløb for at byggegruberne kan holdes tørre under anlægsarbejdet.  Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af godkendelserne.

Godkendelse af midlertidig oppumpning fra byggegrube til Torup Skole Vandløb.

Godkendelse af midlertidig oppumpning fra byggegrube ved Torupvejen 2 med afledning til Ullerup Skov.

Godkendelse af midlertidig oppumpning fra byggegrube ved Tollerupvej med afledning til Maglemosegrøften.

Bilag til godkendelse af midlertidig oppumpning fra byggegrube ved Tollerupvej med afledning til Maglemosegrøften.