VVM-afgørelse Lisevanggrøften

6. april 2017

VVM-afgørelse om Reguleringsprojekt for Lisevanggrøften (spuns)

Halsnæs Kommune har vurderet, at reguleringsprojektet for Lisevanggrøften ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse.

Bilag:
VVM-afgørelse
VVM-screening
Forslag til reguleringsprojekt for Lisevanggrøften

Reguleringsprojekt kan ses under fornyet høring