Landzonetilladelse Torupvejen 2

4. maj 2017

Landzonetilladelse til indretning af forsøgsgård på Torupvejen 2

Der er den 3. maj 2017 givet landzonetilladelse til indretning af forsøgsgård på Torupvejen 2. Klagefristen er fra den 4. maj 2017 til og med den 1. juni 2017.

Landzonetilladelse Torupvejen 2.