Miljøgodkendelse - De Nova ApS: Håndtering og neddeling af haveaffald

30. juni 2017

De Nova ApS: Håndtering og neddeling af haveaffald

Klagefrist til den 28. juli 2016

Miljøgodkendelse

Halsnæs Kommune har meddelt De Nova ApS miljøgodkendelse – håndtering og neddeling af haveaffald. Virksomheden er beliggende på Havnevej 31, 3300 Frederiksværk.

Halsnæs Kommune har truffet afgørelse om, at udvidelsen ikke skal undergå en miljøvurdering (VVM).   

Miljøgodkendelse

VVM-afgørelse

VVM-screening

Kortbilag

Oversigtskort

Offentliggørelse

Kommunens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.halsnaes.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følges af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledninger kan ses i miljøgodkendelsen og i VVM-afgørelsen.