Offentliggørelse af godkendelse af reguleringsprojekt for Lisevanggrøften

29. juni 2017

Offentliggørelse af godkendelse af reguleringsprojekt for Lisevanggrøften (ny spuns)

 

Udvalget for Miljø og Teknik har den 13. juni godkendt reguleringsprojekt for Lisevanggrøften. Reguleringen vil sikre den øvre del af Lisevanggrøften med spunsvægge på en cirka 200 m lang strækning, hvor der i dag er erosionsproblemer og/eller spuns i meget dårlig stand. Halsnæs Kommune afholder udgiften til reguleringen.

 

Der er 4 ugers klagefrist. Se klagevejledning i offentliggørelsesbrevet. Behandling af høringssvar fremgår af referatet af udvalgsmødet

 

Offentliggørelsesbrev

Referat af møde den 13. juni 2017 for Udvalget for Miljø og Teknik punkt 486