Landzonetilladelse til enfamiliehus på Sølagervejen 8A

24. august 2017

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på Sølagervejen 8A, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune har jf. planlovens § 35 besluttet at give landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på matr. nr.  5 m Torpmagle By, Torup beliggende Sølagervejen 8 A, 3390 Hundested. 

Du kan klage over tilladelsen senest den 21. september 2017. 

Du kan se afgørelsen med klagevejledning her.