Omlægning af Hulvejen

8. august 2017

Påtænkt beslutning om omlægning af den private fællesvej Hulvejen.

Halsnæs Kommune påtænker at imødekomme en beslutning om omlægning af en del af den private fællesvej Hulvejen, Kregme

Du kan se den påtænkte beslutning her

Kortbilag som viser den ønskede omlægning af vejen

Notat om tekniske forhold ved anlæggelse af vejen, spørgsmål og svar