Forslag til Kommuneplantillæg 22 og Lokalplantillæg 1 til Lokalplan 84

19. september 2017

Forslag til Kommuneplantillaeg 22 og Lokalplantillaeg 1 til Lokalplan 84 for flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård.