Direktionen

Her finder du direktørernes kontaktoplysninger, og du kan også læse om direktørernes ansvarsområder. Direktionen i Halsnæs Kommune har 3 medlemmer (pt. en vakant direktørstilling), hvoraf den ene er kommunaldirektøren.

Anders Mørk Hansen

Kommunaldirektør Anders Mørk Hansen

Kontaktdirektør for Byrådet, Økonomiudvalget, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse samt Udvalget for Miljø og Plan

Referencedirektør for følgende områder:

 • Koncernsekretariatet
 • Koncernøkonomi og Indkøb
 • Vækst og Udvikling
 • Borgerservice og Beskæftigelse
 • Miljø og Teknik

Ansvarsområder er blandt andet politisk betjening, kommunikation, direktionsbetjening, personale, IT-drift, økonomi og indkøb, digitalisering og erhverv, vækst, natur, miljø samt indsats overfor ledige og samarbejde med arbejdsmarkedet.

Kontaktoplysninger
E-mail andmh@halsnaes.dk
Telefon: 47 78 40 02
Mobil: 51 67 55 55

 

Lisbeth Rindom

Direktør Lisbeth Rindom

Kontaktdirektør for følgende politiske udvalg:

 • Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud
 • Udvalget for Ældre og Handicappede
 • Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati
 • Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 

Referencedirektør for følgende områder:

 • Børn, Unge og Læring
 • Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi    
 • Sociale Service og Familier
 • Sundhed, Idræt og Kultur

Ansvarsområder er blandt andet skoler, børns trivsel og sundhed, PPR, familiebehandling, botilbud, handicap- og voksenområdet, skoler, daginstitutioner, unge og kulturcenter, ældre, hjemmepleje, plejecentre, sundhed og kulturtilbud.

Kontaktoplysninger
E-mail lisbr@halsnaes.dk
Telefon 47 78 48 07
Mobil 40 43 99 55

Sidst opdateret 3. januar 2018

Selvbetjening

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Læs Halsnæs Kommunes profilmagasin

Forside profilmagasin

Din guide til lokale oplevelser!

Link til Oplev Halsnaes