Direktionen

Her finder du direktørernes kontaktoplysninger, og du kan også læse om direktørernes ansvarsområder. Direktionen i Halsnæs Kommune har 3 medlemmer, hvoraf den ene er kommunaldirektøren.

Anders Mørk Hansen

Kommunaldirektør Anders Mørk Hansen

Kontaktdirektør for Byrådet, Økonomiudvalget samt Udvalget for Vækst og Erhverv

Referencedirektør for følgende områder:

 • Koncernsekretariatet
 • Koncernøkonomi og Indkøb
 • Vækst og Udvikling
 • Borgerservice og Beskæftigelse

Ansvarsområder er blandt andet politisk betjening, kommunikation, direktionsbetjening, personale, IT-drift, økonomi og indkøb, digitalisering og erhverv, vækst samt indsats overfor ledige og samarbejde med arbejdsmarkedet.

Kontaktoplysninger
E-mail andmh@halsnaes.dk
Telefon: 47 78 40 02
Mobil: 51 67 55 55

 

 

Direktør Kim Jørgensen

Kontaktdirektør for følgende politiske udvalg:

 • Udvalget for Miljø og Teknik
 • Udvalget for Sundhed og Kultur

Referencedirektør for følgende områder:

 • Miljø og Teknik
 • Sundhed, Idræt og Kultur

Ansvarsområder er blandt andet natur og miljø, sundhed og kulturtilbud.

Kontaktoplysninger
E-mail kimjo@halsnaes.dk
Telefon: 47 78 48 09
Mobil: 22 20 75 00

 

Lisbeth Rindom

Direktør Lisbeth Rindom

Kontaktdirektør for følgende politiske udvalg:

 • Udvalget for Skole, Familie og Børn
 • Udvalget for Ældre og Handicappede 

Referencedirektør for følgende områder:

 • Børn, Unge og Læring
 • Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi    
 • Sociale Service og Familier
   

Ansvarsområder er blandt andet skoler, børns trivsel og sundhed, PPR, familiebehandling, botilbud, handicap- og voksenområdet, skoler, daginstitutioner, unge og kulturcenter, ældre, hjemmepleje og plejecentre.

Kontaktoplysninger
E-mail lisbr@halsnaes.dk
Telefon 47 78 48 07
Mobil 40 43 99 55

Sidst opdateret 8. maj 2017

Selvbetjening

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Læs Halsnæs Kommunes profilmagasin

Forside profilmagasin

Din guide til lokale oplevelser!

Link til Oplev Halsnaes