Indsigt

Ønsker du indsigt i de personoplysninger Halsnæs Kommune elektronisk har registreret om dig?

Som borger har du ret til indsigt i personlige elektroniske oplysninger, der indgår i sagsbehandlingen, jf. Persondatalovens kapitel 9 og 10.

Persondataloven giver dig ret til af få oplyst:

  • hvilke personoplysninger om dig som indgår i sagsbehandlingen
  • hvem der modtager oplysningerne
  • hvor oplysningerne stammer fra

Retten til indsigt omfatter alle personlige elektroniske oplysninger dog med visse undtagelser, jf. § 10, § 11 og § 12 i Offentlighedsloven.

Anmodning om indsigt
Du kan henvende dig via skema, på mail@halsnaes.dk, pr. brev, på fax 47 78 40 99, telefonisk på 47 78 40 36 eller ved personlig henvendelse til Ledelsesbetjening og Kommunikation.

Svarfrist
Svarfristen er 4 uger. Har kommunen ikke givet dig svar eller afslået din anmodning om indsigt inden de 4 uger, modtager du et brev med årsagen til, at din anmodning endnu ikke er besvaret samt hvornår du kan forvente svar.

Kopi eller mundtligt
Udskrifter om personlige elektroniske oplysninger sendes som regel til din e-Boks eller med posten. Du kan også modtage mundtlig underretning om indholdet af oplysningerne, jf. Persondatalovens § 34.

Klagemulighed
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Sidst opdateret 28. september 2015

Selvbetjening

Kontakt

Hanne V. Bidstrup
Administrativ konsulent
Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 36
mail@halsnaes.dk

Svartid

Svar på anmodning om Indsigt - 4 uger