Bygningsbevaringsfonden

Du kan søge Bygningsbevaringsfonden om tilskud til restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.

Har du en bevaringsværdig bygning i Halsnæs Kommune, kan du søge om tilskud til følgende:

  • Restaurering, istandsættelse, om- og tilbygninger, herunder udvendige (undtagelsesvis indvendige) bygningsdetaljer udført i respekt for bygningens eller miljøets karakter.
  • Ændring eller fjernelse af skræmmende bygningsdetaljer. Der kan almindeligvis kun ydes støtte til sådanne merudgifter, som er forårsaget af ønsket om en udførelse af de påkrævede bygningsarbejder, der er i overensstemmelse med fondens formål. Der ydes ikke tilskud til almindelige vedligeholdelsesarbejder.

Fonden kan i mindre grad give bevillinger til initiativer, der på anden vis bidrager til opfyldelse af fondens formål.

Hvem er bygningsbevaringsfonden?

Bygningsbevaringsfonden består af en bestyrelse på 5 medlemmer. Tre medlemmer udpeget af byrådet og to medlemmer fra By & land Halsnæs samt en sekretær.

Ole S. Nielsen (valgt af byrådet)
Søren Jessen (valgt af byrådet)
Gordana Petrovic (valgt af byrådet)
Jette Avlund (formand for By & Land Halsnæs)
Anne Wegener (næstformand for By & Land Halsnæs)

Hvordan skal jeg søge og hvornår?

Ansøgninger skal være Bygningsbevaringsfonden i hænde primo april og primo oktober.

Nyttige links:

Rådvadcentret

Sidst opdateret 29. maj 2018