Den Sociale boligliste

Er du boligløs, har du mulighed for at blive skrevet op på den sociale boligliste.

Halsnæs Kommune har anvisningsret over 25% af de almennyttige boliger, der ligger i kommunen. Det betyder, at Halsnæs Kommune kan disponere over hver 4 bolig til kommunens boligsociale forpligtigelser. Anvisningsretten dækker over to boligtyper:

  • almene familieboliger
  • almene ældreboliger. (sundhedsafdelingen.)

Du skal være over 18 år for at kunne søge om en anvist bolig, samt opfylde nedenstående betingelser.

Kommunen har kun anvisningsret til det almennyttige boligbyggeri i kommunen.

Borgerens ansvar

Som udgangspunkt bygger hjælpen efter Lov om Social Service på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.

Udvalget for Voksne og Sundhed har den 22. juni 2009 godkendt følgende opskrivningskriterier til boliger i Halsnæs Kommune:

Hvornår er du husvild

For at blive omfattet af Kommunens pligt til at anvise husly skal du:

  • Have mistet din hidtidige bolig, og være helt uden muligheder for at få tag over hovedet
  • Være uden mulighed (økonomisk) for at skaffe dig/jer indkvartering – midlertidigt eller varigt.

Hvem kan få anvist en bolig?

Betingelserne for at søge en anvist bolig er:

  • Du skal være bosiddende i kommunen
  • Du skal selv være aktiv boligsøgende og kunne dokumentere dette ved fremvisning af kvitteringer fra boligselskaberne
  • Opskrivning til at få anvist en bolig, kan på ingen måde betragtes som en decideret venteliste, da prioriteringen på listen løbende bliver justerede

Hvornår er du ikke husvild

  • Er boligløs efter samlivsophør
  • Er tilmeldt en c/o adresse – boligproblemet anses ikke for at være akut opstået, men er forudsigeligt. Ved vurdering kan der tages hensyn til varighed af ophold på c/o adressen, samt hvad du selv har gjort for at finde anden bolig.

Hvad betyder husly

Husly kan være en midlertidig indkvartering på pensionat, vandrehjem eller forsorgshjem. Husly er altså ikke nødvendigvis en varig bolig.

Anvisning af varig bolig

Når du er husvild og ikke selv er i stand til at skaffe en anden bolig, har du mulighed for at blive noteret på den social boligliste i Halsnæs Kommune efter en konkret vurdering.

Yderligere råd og vejledning fås ved henvendelse til Halsnæs Kommune, Arbejdsmarkedsydelser, eller på www.borger.dk

Boligselskaber i Halsnæs Kommune:

Lejerbo
Gl.Køgelandevej 26
2500 Valby
Telefon 70 12 13 10

Arresøboligselskab
Skovbakkevej 92 B
3300 Frederiksværk
Telefon 47 72 04 24

Halsnæs ny boligselskab
Borgergade 6
1300 København K
Telefon 76 64 64 64 /76 64 66 20

DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
Telefon 77 32 00 00

Sidst opdateret 16. februar 2016

Selvbetjening

Kontakt

Arbejdsmarkedsydelser
Telefon 47 78 40 00 
borgerserviceogbeskaeftigelse@halsnaes.dk

Få svar her