Tilbud i Familiehuset

Familiehuset i Halsnæs Kommune er etableret for familier med børn og unge med særlige behov med henblik på at samle og styrke de forebyggende tiltag i Halsnæs Kommune.

Familiehus

De fleste tilbud i Familiehuset gives ved visitation via Familieafdelingen, PPR eller Sundhedstjenesten, men der findes også åbne tilbud i Familiehuset.

Åbne tilbud

Grupper

Øvrige tilbud

Tilbudsvifte

Herudover har Halsnæs Kommune udarbejdet en tilbudsvifte. Tilbudsviften beskriver eksisterende tilbud og foranstaltninger, som udbydes af Social Service og Familier, og som primært retter sig mod børn, unge og familier, der har særlig brug for kommunens hjælp.

Med udgivelsen af Tilbudsviften får borgere, interesserede fagpersoner og samarbejdsaktører nu adgang til et nemt og overskueligt dokument over eksisterende tilbud og foranstaltninger i Social Service og Familier.

Her kan du læse Tilbudsviften.

Sidst opdateret 17. maj 2017

Selvbetjening

Kontakt

Familieafdelingen
PPR
Sundhedstjenesten
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk