Råd og vejledning

Kommunen tilbyder gratis rådgivning om forskellige problemer til børn og unge og deres forældre eller andre personer, der sørger for et barn eller ung.

Anonym rådgivning

Halsnæs Kommune tilbyder rådgivning som et åbent tilbud, og du kan være anonym - dette gælder også, hvis du er barn eller ung. 

Tilbud om anonym rådgivning sker ved at rette henvendelse og gælder både i Familieafdelingen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og i Sundhedstjenesten. 

 

Børn og unge kan også henvende sig

Er du barn eller ung kan du også henvende dig til en sagsbehandler. Der er ingen aldersgrænse for retten til at få rådgivning.

Som barn eller ung kan du få behov for at fortælle om dine problemer til en anden voksen, der har tid til at lytte og som kan give rådgivning og vejledning.

Samtalen behøver ikke at finde sted på Rådhuset. Samtalen kan også ske i dit hjem, på din skole eller et andet sted, hvor du føler dig tryg.

Samtalen kan også ske ved telefonisk henvendelse.

Skilsmisse og samvær

Børn og unge og deres familier kan også få rådgivning i Familieretshuset i forbindelse med skilsmisse og samvær med den af forældrene, de ikke bor sammen med.

Børnesag

I nogle tilfælde er det ikke tilstrækkelig at give rådgivning alene, og det kan blive nødvendigt at starte en egentlig sag, hvis der er brug for yderligere undersøgelser, og efterfølgende hjælpeforanstaltninger.

Sidst opdateret 11. april 2019

Selvbetjening

Kontakt

Familieafdelingen
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Er du faret vild i kommunen?

Ring til Den Digitale Hotline
Mandag-torsdag 8-20
Fredag 8-16
Søndag 16-20
- Året rundt