Pasningsgaranti i Halsnæs

I Halsnæs Kommune er der pasningsgaranti. Det betyder at dit barn er garanteret en plads senest tre måneder efter opskrivning. Pasningsgarantien gælder for alle børn over firetyve uger, og sikrer dig et pasningstilbud i en af kommunens børnehuse eller dagpleje.

Halsnæs Kommune kan tilbyde forskellige pasningstilbud til dit barn. Så uanset om du ønsker, at dit barn får en spændende dagligdag i en af kommunens dejlige børnehuse, eller vægter mindre rammer hos en dagplejer, imødekommer vi dit ønske så vidt det er muligt.

I Halsnæs Kommune kan vi tilbyde følgende pasningstilbud:

I Halsnæs Kommune er dagtilbud drevet som kommunale virksomheder. Se Administrations- og styringsgrundlaget, som omhandler principper for normeringsberegninger. Se også åbningstider og normeringstal i kommunens dagtilbud.

Optagelse efter anciennitetsprincippet

Uanset dit valg af pasning er det vigtigt at være opmærksom på, at selvom kommunen har pasningsgaranti, så sker optagelse stadig efter anciennitetsprincippet. Det betyder, at pasningsgarantien ikke sikrer dig den ønskede plads, men et pasningstilbud i kommunen.

Du kan finde mere information i Visitationsregler for Halsnæs Kommune.

Har du fået lyst til at vide mere om det overordnede lovgrundlag for dagtilbud til børn, finder du dette i Dagtilbudsloven.

Tilrettelæggelse af dagtilbudsstrukturen

Det er op til den enkelte kommune at tilrettelægge den lokale dagtilbudsstruktur, og vurdere behovet i forhold til antal pladser. Det bliver vurderet med udgangspunkt i det faktiske antal af dagtilbudspladser i kommunen samt den aktuelle og den forventede efterspørgsel.

Det er dermed Byrådet, som skal sikre at der er det nødvendige antal pladser i kommunens pasningstilbud så pasningsgarantien overholdes. Pasningsgarantien omfatter alle børn. 

Vidste du at:

Halsnæs Kommune har pasningsgaranti. Dvs. at dit barn er garanteret en plads senest 3 måneder efter opskrivning. Dog skal dit barn være fyldt 24 uger før det kan tilbydes en plads. Garantien gælder en plads i kommunen – dvs. du kan ikke forvente at få en bestemt plads.

Sidst opdateret 17. september 2018