Indskrivning til skole

I Halsnæs Kommune starter alle børn i skole det kalenderår de fylder seks år. Du kan her læse mere om skoledistrikter, frit valg af skole og skoleskift i forbindelse med flytning.

Udendørs undervisningsrum

Indskrivning til børnehaveklasse

Sidst i oktober måned bliver der udsendt brev fra distriktsskolerne omkring indskrivning til 0. kl. Der vil i brevet være oplysninger om den digitale indskrivning og i hvilken periode du kan indskrive dit barn.

Dit barn skal starte i børnehaveklassen det kalenderår, det fylder 6 år.

Indskrivning til skole

Er du tilflytter til kommunen og ønsker dit barn indmeldt på en af Halsnæs Kommunes folkeskoler, skal du tage kontakt til den distriktsskole dit barn hører til. Du finder oplysning omkring skoledistrikter nedenfor.

Indskrivning til skolefritidsordning

Alle skolerne i Halsnæs Kommune har skolefritidsordning, også kaldet SFO, hvor dit barn kan blive passet i de tidlige morgentimer og igen i eftermiddagstimerne.

Ønsker du at benytte dig af skolens SFO, skal du indmelde dit barn digitalt via den Digitale Pladsanvisning. Kommende børnehaveklassebørn kan tidligst indmeldes 1.8. Børn på andre klassetrin kan indmeldes på en hvilken som helst dato i måneden.

Halsnæs Kommune er inddelt i 5 skoledistrikter:

Ved at gå ind på kortet her, kan du skrive din adresse og se hvilket skoledistrikt dit barn hører til.

10. klasse

Kommunens 10. klasser er organiseret under Unge- og Kulturcenteret, og har lokaler på Frederiksværk Gymnasium og HF.

Skoleskift

Der er ikke helt frit skolevalg i Halsnæs Kommune. Det betyder, at dit barn som udgangspunkt skal gå på den skole, der hører til det skoledistrikt I bor i. Det er dog muligt at søge en anden skole end distriktsskolen. Der gælder følgende regler for skoleskift:

  • Hvis der i gennemsnit er 26 elever i klasserne på den ønskede skole, kan der ikke optages elever fra andre skoledistrikter.
  • På skoler med inkluderende specialklasser, enkeltintegrerede børn eller puljeordninger er grænsen 22 elever.    
  • Er elevtallet under 26/22 kan elever fra andre distrikter optages på skolen.

Kriterierne for optagelse er:

  • Børn bosiddende i Halsnæs Kommune går forud for børn fra andre kommuner.
  • Søskende til elever på skolen går forud for andre.
  • Børn indenfor skoledistriktet går forud for børn i andre skoledistrikter.

I det omfang, hvor ovenstående kriterier ikke kan afgøre optagelse mellem to eller flere børn, vil afgørelsen blive truffet ved lodtrækning.

Selvom du har dit barn indskrevet på en skole uden for barnets skoledistrikt, har du fortsat ubetinget ret til at blive optaget på distriktsskolen.

For placeringer på skolens enkelte afdelinger henvises til skolernes principper for klassedannelse.

Søskendefordele

I forbindelse med skoledistriktsændringer har yngre søskende ret, uanset plads på årgangen, til at gå på samme skole som sine ældre søskende. Det gælder også selvom den yngre søskende ved skolestart ikke er knyttet til det pågældende skoledistrikt. 

Flytning inden for kommunen

Flytter I til et andet skoledistrikt i Halsnæs, har dit barn mulighed for at fortsætte sin skolegang på sin hidtidige skole.

Flytning til anden kommune

Flytter I til en anden kommune, har dit barn fortsat mulighed for at fortsætte sin skolegang på den hidtidige skole, såfremt barnets forbliven på skolen ikke medfører oprettelse af flere klasser. 

Transportudgifter

Vælger du en anden skole til dit barn end distriktsskolen, skal du selv betale eventuelle udgifter til transport i forbindelse med skolegangen. 

Sidst opdateret 10. september 2019
Få svar her