Indskrivning til folkeskole og SFO i Halsnæs Kommune

Når dit barn skal starte i skole, skal du indskrive dit barn til skole og skolefritidsordning digitalt.

Indskrivning til børnehaveklasser 2019

Sidst i oktober måned bliver der udsendt brev fra distrikts skolerne omkring indskrivning til 0. kl. 2019 (børn født i 2013). Der vil i brevet være oplysninger om den digitale indskrivning og i hvilken periode man kan indskrive sit barn.

Dit barn skal starte i børnehaveklassen det kalenderår, det fylder 6 år.

Skal dit barn gå i SFO, skal du også huske at indmelde dit barn digitalt via den Digitale Pladsanvisning

Skoledistrikter

Halsnæs Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter:

  • Arresø Skole
  • Frederiksværk Skole
  • Hundested Skole
  • Melby Skole

Kommunens 10. klasser er organiseret under Unge- og Kulturcenteret. 10. klasse er fysisk placeret på Frederiksværk Gymnasium og HF.

Ved at klikke på bogstaverne herunder kan du se, hvilket skoledistrikt din vej og husnummer hører til:

A     B     C      D      E      F      G     H

 

I      J      K      L      M      N     O     P    

 

R     S      T      U      V      W     Y    Æ   

 

Ø    Å

Skoleskift

Der er ikke helt frit skolevalg i Halsnæs Kommune. Det betyder, at børn skal gå i den skole, som hører til det skoledistrikt de bor i. Det er dog muligt at søge anden skole end distriktsskolen. Der gælder følgende regler for skoleskift:

Hvis der er 26 elever i klasserne i gennemsnit på en årgang på en skole/skoleafdeling (ved skoler/skoleafdelinger med inkluderende specialklasser dog 22 elever), kan der ikke optages elever fra andre skoledistrikter. Er elevtallet under 26/22 kan elever fra andre distrikter optages.

Kriterierne for optagelse er:

  1. Halsnæs Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
  2. Søskende til elever på skolen går forud for andre
  3. Nærmere boende går forud for fjernere boende
  4. I det omfang, hvor ovenstående kriterier ikke kan afgøre optagelse mellem to eller flere, vil afgørelsen blive truffet ved lodtrækning.

I forbindelse med skoledistriktsændringer har yngre søskende ret – uanset plads på årgangen - til at gå på samme skole som de ældre søskende, selvom den yngre søskende ved skolestart ikke er knyttet til det pågældende skoledistrikt.

Selvom du har dit barn til en skole uden for barnets skoledistrikt, har du fortsat ubetinget ret til at blive optaget på distriktsskolen.

For placeringer på skolens enkelte afdelinger henvises til skolernes principper for klassedannelse.

Flytning

Elever, der flytter til anden bopæl/distrikt i kommunen, har lov til at fortsætte skolegangen på hidtidige skole.
Børn, der flytter til en anden kommune, har lov til at fortsætte skolegangen på den hidtidige skole, såfremt barnets forbliven på skolen ikke medfører oprettelse af flere klasser.

Transportudgifter

Forældrene skal selv betale eventuelle udgifter til transport i forbindelse med skolegang på anden skole end distriktsskolen.

Sidst opdateret 23. oktober 2018