Skimmelsvamp på Enghaveskolen

Vi har samlet en række spørgsmål og svar, der skulle give dig svar på det meste i forbindelse fundet af skimmelsvamp på Frederiksværk Skole - Enghave.

Enghavehallen blev lukket i januar efter fund af skimmelsvamp. Arkivfoto.

Hvad er det lige, der sker på Frederiksværk Skole - Enghave?
I vinteren 2016/17 blev der konstateret skimmelsvamp i kælderen under skolens idrætshal. Hallen blev lukket med det samme, og tekniske undersøgelser blev sat i værk. De undersøgelser har nu vist, at der er skimmelsvamp andre steder på skolen. 

Er det farligt at opholde sig på skolen?
Nej. De berørte områder er enten lukket af, udbedret eller ikke i nærheden af undervisnings- eller fællesområder. Halsnæs Kommune følger situationen nøje for at sikre sig, at man fortsat kan opholde sig i undervisnings- og fællesområder uden risiko for helbredet. 

Hvor er skimmelsvampen henne?
Der er blevet fundet spor af skimmelsvamp ved idrætshallen (som tidligere blev lukket), i nogle udvendige tagudhæng og i krybekældrene under nogle af blokkene. Der er ikke konstateret skimmelsvamp inde i lokaler, hvor der undervises eller opholder sig børn, lærere eller personale.  

Kan jeg selv eller mit barn være blevet syg af at have opholdt sig på Frederiksværk Skole - Enghave?
Der er ikke blevet konstateret skimmelsvamp i undervisnings- eller opholdslokaler. Hverken elever eller ansatte har derfor været udsat for påvirkning fra skimmelsvampen.  

Hvordan kan jeg være sikker på, at der ikke er skimmelsvamp i undervisningslokalerne?
Et uafhængigt, eksternt firma har foretaget en række målinger over hele skolen. Der er i den forbindelse ikke konstateret værdier af skimmelsvamp i undervisningslokalerne, som overstiger det, der naturligt findes omkring os. Der vil også fremover løbende blive foretaget målinger for at sikre, at der ikke er en risiko forbundet ved at opholde sig på fællesarealer og i undervisningslokaler.

Mit barn skal starte på Frederiksværk Skole - Enghave til august 2017. Hvad skal vi nu gøre?
Undervisningen på Frederiksværk Skole - Enghave berøres ikke umiddelbart, og der er ingen ændringer i forhold til den planlagte skolestart. 

Min forening plejer at låne lokaler på Frederiksværk Skole - Enghave. Hvad skal vi nu gøre?
De lokaler, der pt. har været til udlån, vil fortsat være det. Du kan altid se på www.aktivhalsnaes.dk, hvor der er ledige lokaler på skoler og i andre kommunale bygninger. Er du i tvivl, kan du kontakte Halsnæs Kommune.

Jeg plejer at stemme på Frederiksværk Skole - Enghave, når der er valg. Kan jeg også det til kommunalvalget i november?
Idrætshallen, hvor man har kunnet stemme, har siden januar 2017 været lukket. Halsnæs Kommune forventer ikke, at det bliver muligt at genåbne hallen inden kommunalvalget. Lokale vælgere vil i stedet blive henvist til et andet afstemningssted, som du vil kunne se på dit valgkort.

Jeg har flere spørgsmål. Hvor får jeg svar på dem?
Forældre til nuværende og kommende elever på Frederiksværk Skole - Enghave kan kontakte Halsnæs Kommunes hotline på telefon 24 91 55 59.Sidst opdateret 24. januar 2018

Selvbetjening

Kontakt

For yderligere information: >> Ring til Halsnæs Kommunes hotline på 24 91 55 59