Skimmelsvamp på Frederiksværk Skole

Læs seneste status på fundene af skimmelsvamp på Frederiksværk Skole og få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Frederiksværk Skole. Arkivfoto

Hvad er det lige, der sker på Frederiksværk Skole? 
I vinteren 2016/17 blev der konstateret skimmelsvamp i kælderen under idrætshallen på Frederiksværk Skole. Hallen blev straks lukket, og en undersøgelse af de øvrige skolebygninger blev sat i værk. Der er iværksat forskellige tiltag, som sikrer, at skimmelsvampen er under kontrol, og at det er sikkert at opholde sig på Frederiksværk Skole og i idrætshallen. 

Er det farligt at opholde sig på skolen?
Nej. De berørte områder er enten lukket af, udbedret eller ikke i nærheden af undervisnings- eller fællesområder. Halsnæs Kommune følger situationen nøje sammen med eksterne eksperter for at sikre sig, at man fortsat kan opholde sig i undervisnings- og fællesområder uden risiko for helbredet. 

Hvor er skimmelsvampen henne?
Skimmelsvampen befinder sig fortrinsvis i krybekælderen under dele af skolen. Halsnæs Kommune holder nøje øje med forekomsterne og sætter ind med relevante tiltag, hvis der skulle være behov for det.

Ved målingen i februar 2019 blev der konstateret et forhøjet niveau af skimmelsvamp i to af skolens 19 blokke – nærmere bestemt blok 9 og 11. Årsagen til dette skyldes formentlig en ophobning af støv med skimmelsporer som følge af manglende oprydning. Der blev derfor straks iværksat grundig oprydning samt ekstra rengøring. Ved seneste måling er niveauet atter normalt.

Hvad er skimmelsvamp egentlig?
Sporer fra skimmelsvampe findes naturligt i luften omkring os. Sporerne findes derfor også naturligt i og udenfor alle bygninger. Bliver koncentrationen af skimmelsporer for høj, kan det imidlertid for nogle give gener. 

Forekomsten af skimmelsporer på Frederiksværk Skole kontrolleres med en såkaldt Mycometer-prøve. Er forekomsten forhøjet, undersøges årsagen, og der sættes ind med relevante tiltag for at udbedre problemet. Et forhøjet tal kan dog skyldes meget andet end bygningsrelateret skimmelvækst. 

Skimmelsporer kan ophobes i støv, ligesom potteplanter, fugtige papkasser, rådden frugt og lignende også kan give anledning til et forhøjet niveau af skimmel i indeklimaet. Rengøring og udskiftning af luft er derfor vigtige værktøjer i bekæmpelsen af skimmelsvamp.

Hvad har Halsnæs Kommune gjort ved skimmelsvampen?
For at forebygge yderligere problemer med skimmelsvamp på Frederiksværk Skole er der blevet etableret dræn, ligesom et undertryk i krybekælderen hjælper med til at indkapsle den eksisterende skimmelsvamp.

I idrætshallen er der tætnet langs gulvet, hvilket sikrer, at skimmelsporer ikke længere kan komme fra krybekælderen op i hallen. Der er desuden etableret bedre udsugning og øget rengøring. Målinger har vist, at dette har nedbragt forekomsten af skimmelsvamp til et lavt niveau, hvor der ikke længere er nogen forbehold for at opholde sig i hallen. Hallen er derfor atter blevet åbnet for brug.

I samarbejde med et eksternt firma foretages der hyppig kontrol overalt på skolen, hvor niveauet af skimmelsvamp monitoreres. Herudover foretager kommunens folk egne tilsyn med bygningerne på Frederiksværk Skole. Da skimmelsporer kan samle sig i støv, er der iværksat ekstra rengøring på skolen. Blandt andet vil robotstøvsugere blive indsat i klasselokalerne hver hverdagsnat, mens fællesområderne støvsuges grundigt hen over weekenden. Der er desuden sørget for øget ventilation i de områder af skolen, hvor der måtte være behov for det.

Er idrætshallen stadig lukket?
Udfordringerne i idrætshallen er nu blevet udbedret. Den er derfor atter åben for brug på normal vis. 

Kan min forening benytte idrætshallen eller et andet lokale på skolen?
Idrætshallen på Frederiksværk Skole er atter klar til brug af både skolens elever og foreningslivet. Du kan til enhver tid se, hvilke lokaler din forening kan benytte, på www.aktivhalsnaes.dk.  

Jeg har endnu et spørgsmål om skimmelsvamp på Frederiksværk Skole. Hvor kan jeg stille det?
Du kan skrive dit spørgsmål til indeklima@halsnaes.dk. Din mail vil blive besvaret inden for en uge. 

Sidst opdateret 8. maj 2019