Skolebestyrelser i Halsnæs

Som forælder har du mulighed for at få indflydelse på skolens drift og udvikling ved at engagere dig i skolebestyrelsen. Du kan også involvere dig ved at blive kontaktforælder eller indgå aktivt i skolehjemsamarbejdet.

Skolebørn

På alle kommunens skoler er der en skolebestyrelse, som er med til at sikre kvaliteten af vores skoler. Skolebestyrelsen skal udarbejde principper for skolens drift, og er dermed i dialog med ledelsen omkring skolens udvikling.

Der er valg til bestyrelsen hvert fjerde år, hvor alle forældre har mulighed for at stille op. Skolerne har dog også mulighed for at afholde forskudt valg hvert andet år. 

Skolebestyrelsens arbejde

I skolebestyrelsen arbejdes der blandt andet med principper for:

 • Undervisningen.
 • Den understøttende undervisning.
 • Holddannelse.
 • Det pædagogiske fritidstilbud.
 • Antallet af timer på de enkelte klassetrin.
 • Læseplaner i de enkelte fag.
 • Anvendelse af skolens budget.
 • Samarbejde mellem skole og hjem.
 • Fastsættelse af ordensregler og værdiregelsæt.
 • Samarbejdet med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, samt 
  kulturskole og ungdomsskole.
 • Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i kulturskolen eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.
 • Fællesarrangementer.

Skolebestyrelsens opbygning:

 • Seks forældrerepræsentanter - herunder minimum en fra hver skoleafdeling.
 • To medarbejderrepræsentanter - herunder minimum en fra hver skoleafdeling.
 • To elevrepræsentanter.
 • Minimum en elevrepræsentant fra hver skoleafdeling.
 • En repræsentant fra det omkringliggende samfund fra enten erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner eller foreningslivet.

Som minimum skal forældre til børn i skoler, der har specialklasserække udgøre en af de seks forældrerepræsentanter.

Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner.

Du kan læse mere om skolebestyrelsernes beføjelser og organisering i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet.

Dialogmøder

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud afholder dialogmøder med skolebestyrelserne, skoleledelsen og fagligt dialogforum afviklet som cafédrøftelse eller lignende 2 gange årligt.

Til dialogmøderne drøftes typisk budgetprioriteringer og større udviklingstiltag på skoleområdet.

Sidst opdateret 7. marts 2019

Kontakt

Børn, Unge og Læring
Telefon 47 78 40 00