Skoler i Halsnæs

I Halsnæs har vi fem folkeskoler fordelt på fem lokale skoleafdelinger samt et 10. klassecenter og en specialskole. Her på siden kan Du læse om vores skoler, samt finde information om privatskoler og efterskoler

Skolebørn

På vores folkeskoler prioriterer vi IT på alle skolerne. Vi ønsker at styrke hvert enkelt barns it-kompetencer, så alle børn i Halsnæs er godt klædt på til den digitale verden vi lever i. Derudover satser vi på læsning og matematik.

I Halsnæs sikrer vi vores lærere og pædagoger videreuddannelse, så vi har de bedst kvalificerede til opgaven. Vi har en skolestruktur som prioriterer fagligheden højt, hvilket er med til at styrke resultaterne på dit barns skole.

Du kan fordybe dig yderligere i kvalitetsrapporterne hvor du finder statistikker og vurderinger af skolerne, og i Styrelsesvedtægten kan du læse om skolestrukturen og rammerne for skolebestyrelsernes arbejde.

Her kan du se ferieplanerne for skole og SFO

Skoler i Halsnæs

Magleblik Skole

Sportsvej 15
3300 Frederiksværk
Telefon 4772 3020
arresoeskole@halsnaes.dk
www.arresoeskole.halsnaes.dk
Leder af Magleblik Skole Wenche Fogsgaard

Ølsted Skole

Hovedgaden 2
3310 Ølsted
Telefon 4774 9023
Leder af Ølsted Skole Trine Stein Graakjær
oelstedskole@halsnaes.dk
http://oelstedskole.skoleintra.dk

Frederiksværk Skole

Skolevej 1
3300 Frederiksværk
Telefon 4772 1566
frederiksvaerkskole@halsnaes.dk
www.frederiksvaerkskole.halsnaes.dk
Leder af Frederiksværk Skole Mette Sabra

Hundested Skole

Lerbjergvej 1B
3390 Hundested
Telefon 4797 1600
hundestedskole@halsnaes.dk
www.hundestedskole.halsnaes.dk
Leder af Hundested Skole Malene Nyenstad

Melby Skole

Melbyvej 134
3370 Melby
Telefon 4796 1919
melbyskole@halsnaes.dk
www.melbyskole.halsnaes.dk
Leder af Melby Skole Christian Wibeck-Nilsson

Lillebjerg Skole - Specialskole

Birkevej 5
3390 Hundested
Telefon 8882 8200
Leder af Lillebjerg Skole Mikael Gerlach Frederiksen
lillebjergskole@halsnaes.dk

Unge og Kulturcenter - herunder 10. klassecenter

Syrevej 19
3300 Frederiksværk
Telefon 4778 4187
www.ukchalsnaes.dk
Unge-ogkulturcentret@halsnaes.dk

Leder af Unge og Kulturcenter Ulrich Lykke Merh

Privatskoler

Tilmelding og optagelse sker ved henvendelse til den enkelte privatskole. 

Driften af en privatskole hviler på indtægter i form af statstilskud, forældrebetaling og andre indtægter.  Statstilskud dækkes af de enkelte kommuner og udgør cirka 75 procent af privatskolernes indtægter. Forældrebetaling og andre indtægter dækker resten.

Forældrebetalingen varierer for de enkelte skoler. Betalingen dækker alle elevens udgifter til undervisning, bøger, materialer med videre. De enkelte skoler kan have rabatordninger for flere søskende på skolen.

Efterskoler

Der findes over 200 efterskoler i Danmark. Hvad skolerne hedder, hvor de ligger, og hvad de kan tilbyde, kan du finde oplysninger om på efterskolernes fælles hjemmeside, hvor du også finder link til de enkelte efterskolers egen hjemmeside.

Efterskolen søger tilskuddet for dig og beregner din egenbetaling.

Sidst opdateret 1. november 2019