Badevand

Rent badevand er et vigtigt aktiv for Halsnæs Kommune som turist- og sommerhuskommune. Derfor kontrollerer kommunen intensivt vandet ved badestrandene for bakterier og alger i sommerhalvåret.

Badelokaliteter i Halsnæs

Halsnæs Kommune kontrollerer hvert år badevandet på 15 badestrande. 5 i Roskilde Fjord, 7 ved Kattegatkysten og 3 ved Isefjorden. Der tages desuden prøver ved fem kontrolstationer nær spildevandsudledninger og å-udløb som hjælp til opsporing af eventuel forurening med spildevand.

Als Laboratorium udfører badevandskontrollen ved udtagning af prøveranalyser. Gennem badesæsonen udtages 10 prøver ved de 3 Blå Flag badestrande, og 5 prøver ved de øvrige badestrande. Herudover kan der udtages ekstra prøver ved høje bakterietal.

Se badevandsanalyserne fra sommeren i 2018

Se badevandsanalyser i 2019 

Bakterier

Vandet bliver kontrolleret for fækale colibakterier og enterokokker. Hvis indholdet af bakterier er for højt, er det tegn på, at vandet er forurenet med spildevand eller lignende. Kommunen vil så i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed beslutte, om det er forsvarligt at bade.

Alger

Der kan i varme perioder ske opblomstring af blågrønalger i havet. Blåalger kan medføre irritation af hud og øjne.

Et godt råd:
Hvis du står i vand til knæene og ikke kan se tæerne, så gå op af vandet. Kommunen og livredningstjenesten samarbejder omkring overvågning af badestrandene i tilfælde af masseforekomst af alger, og vurderer om der skal indføres badeforbud.

Badevandsprofiler 2019

Badevandsprofiler er en beskrivelse af de 15 badestrande i Halsnæs Kommune med hensyn til omgivelser og sundhedsmæssige risikofaktorer og foranstaltninger til sikring af de badendes sundhed. Tilkørselsforhold og parkeringsforhold er i beskedent omfang medtaget.

Badevandskvaliteten klassificeres på baggrund af en statistisk analyse af målinger af fækale colibakterier og enterokokker i badevandet. Der skal indgå minimum 16 prøvetagninger og da flere badestrande kun får udtaget 5 badevandsprøver i sæsonen, indgår data 3 år tilbage. Klassificeringen har følgende niveauer: udmærket, god, tilfredsstillende og ringe.

Badevandskvaliteten er generelt udmærket, men lokaliteten Lynæs Camping og Lille Kulgab, har god kvalitet, men data er grundlæggende mangelfuldt. Det må forventes at vandkvaliteten på badesteder kan være forringet i op til 3 dage efter kraftige regnskyl. Det gælder særlig badestrande langs fjorden, hvor vandudskiftningen er ringere end strandene ved Kattegat.

Risikoen for opblomstring af blågrønalger vurderes som lav, men opskyllede alger, for eksempel ålegræs, må forventes langs kysterne, særlig i fjorden.

Informationstavler om badevandsprofilerne og historiske data for vandkvaliteten vil blive opsat/justeret på de enkelte badelokaliteter før badesæsonen 2019.

Badelokalitet

 Nr.

Klassifikation *

Lille Kulgab

214

(Udmærket)

Liseleje, Offentlig Badestrand

212

 

Udmærket

Hyllingebjerg

210

Udmærket

Hald Strand, Klintevej

208 

 

Udmærket

Strand ved Nødebovejen 156

206 

 

Udmærket

Strand ved Gråstenvej

204 

 

Udmærket

Skansevej (Trekanten)

201 

 

Udmærket

Lynæs Campingplads

197 

 

Udmærket

Vest for Lynæs Havn

196

 

Udmærket 

St. Karlsmindevej

213 

 

Udmærket

Sølager ved campingplads

195 

 

Udmærket

Byåsgårds campingplads

191 

Udmærket

Hvide Klint

188 

 

Udmærket

Lille Kregme, Gærdesangervej

186

Udmærket 

St. Havelse Strandvej

118 

 

Udmærket 

 * Følgende klassifikationer er mulige: Udmærket kvalitet, Tilfredsstillende kvalitet og Ringe kvalitet. Data fra 2017 og op til 3 år tidligere.

Vidste du at:

Halsnæs Kommune hver sommer kontrollerer badevandskvaliteten på 15 strande i kommunen?

 

Sidst opdateret 26. august 2019

Kontakt

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
E-mail mail@halsnaes.dk

De fem baderåd

  1. Lær at svømme

Når du kan svømme, kan du redde dig selv og andre fra at drukne. Vælger du at gå i vandet, selvom du ikke kan svømme, bør du finde et sted, hvor du kan bunde, og hvor vandforholdene er rolige.

  2. Gå aldrig alene i vandet

Når I er flere, kan I holde øje med hinanden og reagere hurtigt, hvis noget går galt. Det giver større sikkerhed for alle. Undgå farlige lege i vandet og råb aldrig om hjælp for sjov.

  3. Læs vinden og vandet

Brug dine øjne og din sunde fornuft, før du bader. Tjek vandets dybde og strømforhold og hold øje med vindens retning. Ved fralandsvind driver badedyr, gummibåde og luftmadrasser hurtigt til havs. Der er også øget risiko for brandmænd. Ved pålandsvind er der øget risiko for revlehuller med kraftig udstrømning.

  4. Lær stranden at kende

En ny strand kan være fuld af overraskelser, der ikke kan ses med det blotte øje. Spørg de lokale eller en livredder om strandens særlige forhold, før du går i vandet. Passerer der en hurtigfærge, der kan give store bølger? Er stranden kendt for at være meget stejl? Er der moler eller høfder, som påvirker strømmen? I udlandet skal du også være opmærksom på undersøiske rev eller farlige dyr. Læs også altid strandens oplysningsskilte.

  5. Slip ikke børnene af syne

Hold dig tæt ved badende børn, så I kan se og høre hinanden, og du kan nå at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt. Selv større børn, der svømmer godt i en svømmehal, kommer nemt i vanskeligheder i mødet med havets strøm og bølger. Hold godt øje med børn og sørg for ikke at blive distraheret.  

Få svar her