Blå Flag

Tre strande i Halsnæs er udpeget som Blå Flag-strande, hvilket garanterer rent badevand, ren strand, sikkerhedsudstyr samt gode toilet- og affaldsfaciliteter.

De tre Blå Flag-strande i Halsnæs Kommune er Liseleje Strand, Gråstenvej Strand nordøst for Kikhavn og Trekanten i Hundested, som alle opfylder kravene, der gør dem værdig til Blå Flag-status.

Blå Flag er en international miljømærkningsordning der garanterer, at strandene lever op til god vandkvalitet og med gode faciliteter. Gæster og lokale folk inddrages ved afholdelse af forskellige miljøaktiviteter og andre arrangementer for børn og unge. De informeres om, hvad man selv kan gøre for at bevare naturen, når man gæster en Blå Flag-strand.

Derudover skal en Blå Flag-strand være ren og velholdt, have livredningsudstyr, gode toiletforhold, affaldsfaciliteter med mere. 

Dette er alt sammen med til, at alle får en god oplevelse på stranden.

Ingen hunde på Blå Flag-strande

Blå Flag-kriterierne betyder desværre også, at hunde ikke må være med på stranden i perioden 1. juni til 15. september. Derfor opfordrer Halsnæs Kommune hundeejerne til at bruge de mange andre strande, der ikke har Blå Flag, men som kan være lige så fine som dem med flag. 

Som en tommelfingerregel skal hund og herre opholde sig mindst 200 meter fra et flag for at være udenfor Blå Flag-zonen. 

I perioden fra 1. maj til 31. september skal hunde være i snor på alle strande, det gælder også i vandet.

Læs mere om hunde på stranden

Kendetegn ved en Blå Flag-strand

På en Blå Flag-strand finder du:

• Rent badevand
• Livrednings- og førstehjælpsudstyr
• Nødtelefon på eller i nærheden af stranden
• Livreddere enkelte steder (kun i sommerferien)
• Natur- og miljøaktiviteter
• Toiletfaciliteter
• Affaldsfaciliteter
• Informationstavle

Læs mere om Blå Flag

Læs mere om badevandskvalitet

Kender du de fem baderåd?

1. Lær at svømme
2. Gå aldrig alene i vandet
3. Læs vinden og vandet
4. Lær stranden at kende
5. Slip ikke børnene af syne

Læs mere om de fem baderåd og badesikkerhed på www.respektforvand.dk

Plakat med de 5 baderåd

Sommeraktiviteter ved Blå Flag-strandene 2019

Sommeren igennem kan borgere og besøgende trygt bade, sole sig, fange krabber og deltage i sommeraktiviteter ved de tre Blå Flag-strande. 

Alle aktiviteterne er gratis, og du kan deltage uanset alder. Sommeraktiviteterne foregår i samarbejde med en række lokale foreninger og aktører, og som et led i, at Halsnæs er en sikker Blå Flag-kommune. 

Aktivitetsplakat 2019

 

 

Sidst opdateret 11. juni 2019

Kontakt

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
E-mail mail@halsnaes.dk