Halsnæs følger havørredens færden

29. november 2017

Halsnæs Kommune er de næste par år med i en undersøgelse af havørreders vandring i Roskilde Fjord ved hjælp af fisk udstyret med akustiske sendere. Kortlægningen er del af forskningen ved DTU Aqua - Danmarks Tekniske Universitet.

Fiskene fra undersøgelsen får fjernet den såkaldte fedtfinne, og dermed lette at genkende. Sæt den ud igen, hvis du fanger en af dem. Foto: fiskepleje.dk

Halsnæs Kommune bidrager sammen med kommunerne Roskilde, Lejre, Hillerød og Frederikssund, samarbejdsprojektet Fishing Zealand og fisketegnsmidlerne til undersøgelsen, der skal afdække, hvor havørrederne i Roskilde Fjord bevæger sig hen på de forskellige tidspunkter af året.

Fiskene får indopereret en lille akustisk transmitter, der skal sende til lytteposter placeret forskellige steder rundt om i fjorden. Selve operationen foregår under bedøvelse og tager ca. 5-7 minutter. Fisken bliver undervejs overskyllet med vand, og når fisken vågner op efter operationen, bliver den straks genudsat i fjorden. 

50 fisk med i undersøgelsen

De første af i alt 50 fisk sættes ud i slutningen af 2017. Undersøgelsen anvender lokale fisk fra Langvad Å i bunden af Roskilde Fjord. I løbet af de næste år fra 2017-2019 kortlægges havørredernes vandring ved hjælp af lytteposterne, der registrerer fiskene, når de svømmer i nærheden, og vandtemperaturen det pågældende sted. Til sommer forventes de første foreløbige resultater af målingerne. 

Fiskeundersøgelsen i Roskilde Fjord foregår i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua), Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK), Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord samt Fishing Zealand, der står for den praktiske del af undersøgelsen.

Hvis du fanger en fisk fra projektet

Hvis du som lystfisker kommer til at fange en af de havørreder, som er med i undersøgelsen, er de lette at genkende, idet den mangler den bageste rygfinne før halen, den såkaldte fedtfinne (se foto), som er klippet af i forbindelse med operationen. 

Sådan skal du gøre, hvis du fanger en fisk uden fedtfinne:

  • Sæt fisken ud igen, hvis den stadig er i live. 
  • Hvis fisken ikke er egnet til genudsætning, vil DTU Aqua gerne have besked. På hjemmesiden www.fiskepleje.dk kan du læse mere om, hvordan du indrapporterer fundet og kan få en lille dusør (søg på ”fedtfinne”). 

Læs mere om havørredprojektet på Fishing Zealands hjemmeside